Huyện Phú Xuyên (Hà Nội): 26/26 xã có mạng truy cập Internet đạt tiêu chí Quốc gia

N. Huyền

Tính đến ngày 20/11, toàn huyện Phú Xuyên đã có 26/26 xã có điểm bưu chính viễn thông và mạng truy cập internet đạt tiêu chí Quốc gia.
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Trần Công Thành

Đây là thông tin được Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Trần Công Thành công bố tại buổi họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức vào chiều 22/11.

Theo ông Trần Công Thành, tính đến hết năm 2016 nhóm tiêu chí về Quy hoạch 26/26 xã đạt và cơ bản đạt; nhóm tiêu chỉ hạ tầng kinh tế xã hội có 13/26 xã đạt, các xã còn lại cơ bản đạt; tiêu chỉ thủy lợi có 13/26 xã đạt (Đại Thắng, Nam Triều, Văn Nhân, Quang Trung, Văn Hoàng, Khai Thái, Vân Từ, Phú Yên, Châu Can, Hồng Thái, Nam Phong, Chuyên Mỹ, Tri Trung), các xã còn lại cơ bản đạt.

Tiêu chí Điện nông thôn có 26/26 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí, hệ thống lưới điện nông thôn được cải tạo nâng cấp cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu điện phục vụ sản xuất dân sinh, 100 % các hộ được sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn điện; Cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị giáo dục tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đến nay, đã có 14 trường đạt chuẩn.

Các tiêu chí chợ nông thôn có 14/26 xã đạt; 7/26 xã cơ bản đạt; 5 xã chưa đạt gồm: Sơn Hà, Đại Xuyên, Bạch Hạ, Minh Tân, Thụy Phú; có 26/26 xã có điểm bưu chính viễn thông và mạng truy cập internet đạt tiêu chí Quốc gia.  100% (26/26) xã không có nhà tạm, nhà dột nát. Có 21/26 xã đạt và 5/26 xã cơ bản đạt so với tiêu chí.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 toàn huyện ước đạt 30,5 triệu đồng. So với bộ tiêu chí có 14/26 xã; 7/26 xã cơ bản đạt, còn lại 5/26 xã chưa đạt. Đã có 26/26 xã đạt và cơ bản đạt tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên… Đồng thời, có 20/26 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về môi trường với tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 97,88%; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch 22,5%. Có 26/26 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chỉ hệ thống chính trị xã hội vững mạnh…

Đặc biệt, tính đến ngày 20/11, toàn huyện Phú Xuyên đã có 26/26 xã có điểm bưu chính viễn thông và mạng truy cập internet đạt tiêu chí Quốc gia.

Ông Thành cũng đánh giá, đến nay toàn huyện có 7 xã được Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Đại Thắng, Nam Triều, Văn Nhân, Khai Thái, Vân Từ, Quang Trung, Văn Hoàng.

Dự kiến đến hết năm 2016 có thêm 6 xã đạt chuẩn; chỉ đạo dồn điền đổi thửa đạt 105% so với kế hoạch Thành phố giao. Đến ngày 20/11 đã cấp được 34.685/45.396 giấy chứng quyền sử dụng đất, đạt 76 4%. Sản xuất nông nghiệp đã có đổi mới về tư duy sản xuất, quản lý, kinh doanh; công tác xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch (đất đai, quy hoạch vùng sản xuất tập trung) đã có chuyển biển; cơ cấu giống cây trồng vật nuôi chuyển đổi theo hướng tích cực, từng bước hình thành các vùng sản xuất lúa lai, lúa chất lượng cao, vùng cây ăn quả, vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản...

Hệ thống hạ tầng, điện, đường, trường, hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, trạm y tế, nhà văn hóa và trụ sở làm việc đã được chú trọng đầu tư cải tạo, nâng cấp. Công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nông dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Từ những kết quả quan trọng đạt được đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, từ đó tạo được niềm tin và sự phấn khởi của cán bộ, nhân dân trong quá trình xây dựng NTM.

Ông Thành cũng cho biết, năm 2017 huyện Phú Xuyên đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2017 có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn thêm từ 1 đến 2 tiêu chí/xã. Cùng đó là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, phấn đấu thu nhập của người dân ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 là 38 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%; có 41% số hộ được sử dụng nước sạch; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt trên 90%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet