Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) phát huy "điểm sáng" trong phát triển kinh tế - xã hội

H.D

Ngày 3/8, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phúc Thọ đã tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP cùng 246 đại biểu chính thức, đại diện cho 7.028 đảng viên của Đảng bộ huyện.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả khá toàn diện: Kinh tế tiếp tục phát triển, duy trì mức tăng trưởng khá, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp... 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục đổi mới và có sự chuyển biến tích cực. Từ năm 2011 đến nay, tỷ lệ đảng viên kết nạp mới đều vượt kế hoạch từ 6 - 38%. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện, xử lý theo thẩm quyền đối với 02 tổ chức đảng và 127 đảng viên vi phạm.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ mới gồm 39 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao; có tư duy đổi mới và cơ bản đáp ứng cơ cấu theo quy định; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI gồm 7 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Phúc Thọ đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 là: Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt từ 9% trở lên, trong đó: Dịch vụ tăng 11,5%; Công nghiệp - xây dựng tăng 10%; Nông nghiệp tăng 4%; Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 20%, Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng cơ bản 42%, Dịch vụ thương mại 38%; Thu nhập bình quân 50 triệu đồng/người/năm (theo tiêu chí nông thôn mới). Hoàn thành nghĩa vụ thu ngân sách nhà nước được giao hàng năm; phấn đấu vượt từ 5% - 10%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 50% trở lên. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 100%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%. Bình quân kết nạp từ 200 đảng viên/năm trở lên. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm 75% trở lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh bình quân hàng năm đạt 55% trở lên.

Để thực hiện được các mục tiêu đã đặt ra, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện sẽ tập trung thực hiện hai khâu đột phá: Tập trung xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet