Huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) chú trọng đào tạo nghề cho người nghèo

Hoàng Thanh

7 tháng đầu năm, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) đã có những kết quả ban đầu khá khả quan. Bên cạnh việc cho các hộ nghèo vay vốn để sản xuất, chương trình dạy nghề người lao động thuộc hộ gia đình nghèo cũng được chú trọng.

Thực hiện kế hoạch 142/KH-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh, UBND huyện Tiên Lữ ban hành kế hoạch 40/KH – UBND ngày 16/6/2017 về giảm nghèo huyện Tiên Lữ giai đoạn 2017 – 2020 chỉ đạo các ngành đoàn thể nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu cũng như kế hoạch của tỉnh và huyện đề ra.

Theo đó, UBND huyện dã chỉ đạo đài truyền thanh huyện, UBND các xã thị trấn tuyên truyền, mục đích, ý nghĩa của các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền sâu rộng về các chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Sau khi triển khai công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) đã có những kết quả ban đầu khá khả quan. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, về công tác tuyên truyền: Tập trung tyên truyền mục đích, ý nghĩa của công tác giảm nghèo để người dân hiểu từ đó tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động giảm nghèo. Đồng thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách Đảng và nhà nước, các thông tin nội ding, các mục tiêu cần đạt được, vai trò của người nghèo trong công tác giảm nghèo.

Về chính sách cho hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất cùng như nước sạch và vệ sinh môi trường, xuất khẩu lao động, hàng năm, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã phối hợp và thông qua các đoàn thể như hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên thực hiện việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hội viên nghèo.

Hộ nghèo: 7 tháng đầu năm 2017 cho vay 113 hộ với số tiền là 4.966.000.000 đồng dự nợ với 957 hộ với số tiền là 34.643.000.000 đồng.

Hộ cận nghèo: 7 tháng đầu năm 2017 cho vay 115 hộ với số tiền 11.424.000.000 đồng dư nợ với 1.331 hộ với số tiền là 45.106.000.000 đồng.

Hộ thoát nghèo: 7 tháng đầu năm 2017 cho vay 487 hộ với số tiền 222.503.000.000 đồng dư nợ 1.221 hộ với số tiền 54.379.000.000 đồng.

Trên cơ sở hệ thống văn bản chính sách quy định, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã hướng dẫn lập và xét duyệt hồ sơ, thẩm định cho vay vốn các đối tượng thuộc hộ nghèo, con gia đình chính sách có nhu cầu vay vốn để đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài với số tiền 60.000.000 đồng.

Hỗ trợ về giáo dục cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Thực hiện chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí, chi phí học tập theo nghị định 86/2015/NĐ-CP. Trong 6 tháng đầu năm 2017, chính sách miễn giảm học phí, cùng với các chính sách hỗ trợ khác của Chính phủ và của huyện đã phần nào hỗ trợ học sinh con hộ nghèo có điều kiện học tập tốt hơn, giảm bớt khó khăn cho gia đình.

Ngoài ra, công tác cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện trong 7 tháng năm 2017 như sau: Số người nghèo được cấp thẻ BHYT là 3.229 thẻ đạt 100%, số người cận nghèo được cấp thẻ BHYT là 3.929 thẻ đạt 100%; Số người nghèo được đổi thẻ BHYT là 150 thẻ; Số người cận nghèo được đổi thẻ BHYT là 120 thẻ; Số lượt người nghèo đã được thăm khám chữa bệnh là 1.591 lượt; Số lượt cận nghèo đã được thăm khám chữa bệnh là 1.589 lượt; tổng số tiền BHYT thanh toán là 1.998.862.951 đồng.

Bên cạnh đó, huyện cũng thực hiện chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn thuộc hộ gia đình nghèo là một trong các giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ chuyển đổi cơ cấu lao động và việc làm tại chỗ cho người lao động, cũng như đi làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài huyện.

Thực hiện hướng dẫn số 1.065/HĐ-LĐTBXH ngày 20/6/2017 về việc thực hiện hoạt động hỗ trợ lao động nông thôn học nghề, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện đang triển khai tuyển học viên nghề may công nghiệp cho các lao động nông thôn, trong đó ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet