Huyện ủy Đầm Dơi thông báo kết quả Hội nghị TW 6

Nguyễn Nam

Ngày 27/10, Huyện ủy Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Khung cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Quốc

Tại đây Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đầm Dơi Võ Thanh Tòng, đã thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 200 cán bộ chủ chốt các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các xã thị trấn và cán bộ hưu trí trên địa bàn huyện nắm các nội dung như:

Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới; Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại đây, ông Võ Thanh Tòng cũng truyền đạt lại thông điệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017 - 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet