Huyện uỷ Hướng Hoá thông báo kết quả Hội nghị trung ương 6, khoá 12

Hiền Anh

Ngày 26/10, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XII cho cán bộ chủ chốt của huyện.

Đến dự hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Khóa XVI); Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ; Lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; các báo cáo viên Huyện uỷ nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị đã nghe bà Hồ Thị Lệ Hà - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện thông báo nhanh những nội dung cơ bản Hội nghị Trung ương 6, khoá XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 4/10/2017 đến ngày 11/10/2017, gồm: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả họat động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Để thực hiện được các chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 6, khoá 12, Bí thư Huyện uỷ yêu cầu các chi, Đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ tiến hành rà soát các nội dung đã ký kết với Ban Thường vụ Huyện uỷ trong năm 2017, theo đó tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet