Huyện uỷ Quảng Trạch thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6

Phương Nam

Ngày 26/10, Huyện uỷ Quảng Trạch, Quảng Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ của huyện.

Tại hội nghị, Huyện uỷ Quảng Trạch đã thông báo kết quả hội nghị trung ương 6 với các nội dung về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Đề án "Về công tác dân số trong tình hình mới".

Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua nội dung các nghị quyết như Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới.

Cán bộ huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình được phổ biến kết quả hội nghị trung ương 6. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, Hội nghị Trung ương 6 đề cập mục tiêu đến năm 2021 phải giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015; tập trung các giải pháp giải quyết cơ bản vấn đề hợp đồng lao động không đúng quy định của các đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu 10% đơn vị tự chủ tài chính đảm bảo cả chi thường xuyên và chi đầu tư. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối trong các tổ chức của hệ thống chính trị, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tại hội nghị, các đại biểu huyện Quảng Trạch còn được nghe báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, nửa đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,25% (kế hoạch cả năm là 6,5%). Trong điều kiện tỉnh gặp rất nhiều khó khăn thì đây là mức tăng trưởng được đánh giá là khá cao. Nhiều chỉ tiêu quan trọng khác cũng đạt và vượt kế hoạch đề ra, như: dự ước sản lượng lương thực cả năm đạt hơn 310 ngàn tấn, vượt 9,2% kế hoạch.

Kết quả nói trên rất khả quan trong việc thực hiện Đề án tái sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng, giá trị cao. Sản xuất nông nghiệp được mùa với sản lượng đạt cao nhất từ trước đến nay. Hoạt động khai thác thủy sản dần phục hồi sau sự cố môi trường biển. Đến hết tháng 9-2017, dự ước sản lượng thủy sản đạt hơn 57 ngàn tấn, tăng 16,1% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 47.600 tấn, tăng 21,2% so với cùng kỳ.

Tỉnh cũng đã chủ động đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại theo đúng quy định để tiếp tục giúp ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác thủy sản,. Đến thời điểm này, tổng kinh phí Trung ương cấp tạm ứng cho tỉnh qua 4 đợt là 2.950 tỷ đồng; trong đó, tỉnh đã phê duyệt hơn 2.600 tỷ đồng, bằng 98,8% số thiệt hại thực tế.

Thống kê từ đầu năm đến nay, Quảng Bình đã đón hơn 2,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 40% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế là khoảng 60 ngàn lượt, tăng 75%. Tỉnh cũng đã hoàn tất việc khai trương và đưa vào hoạt động đường bay Đồng Hới – Chiang Mai (Thái Lan) khá hiệu quả, góp phần quan trọng thu hút khách quốc tế đến Quảng Bình.

Ngoài ra, các hoạt động xúc tiến, tổ chức phần thi trang phục dân tộc các sự kiện giải trí quy mô lớn cũng đã được tỉnh quan tâm bằng việc phối hợp tổ chức phần thi trang phục dân tộc cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới, lễ hội Hang động Quảng Bình...

Để đưa các nội dung của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII vào cuộc sống, Huyện uỷ Quảng Trạch đề nghị sau hội nghị này, các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị -xã hội tập trung nghiên cứu và sớm triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet