Huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đạt chuẩn nông thôn mới

N.K

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm công bố theo quy định và khen thưởng theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Đến nay, huyện Yên Lạc có 15/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 93,75%). Toàn huyện đã có 100% đường trục xã, liên xã; 100% đường trục thôn được cứng hóa; 100% đường ngõ, xóm đạt chuẩn; 91% đường trục chính nội đồng được cứng hoá.

Thu nhập bình quân/người/năm đạt 32 triệu đồng, tăng 1,82 lần so với năm 2010. Năm 2015, toàn huyện còn 1.001 hộ nghèo/tổng số 37.792 hộ, chiếm 2,65%.

Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 của huyện là hơn 1.745 tỷ đồng, trong đó, đóng góp của nhân dân là 225,75 tỷ đồng, chiếm 12,92%; ngân sách nhà nước các cấp chiếm 60,04%; vốn tín dụng chiếm 16,19%; doanh nghiệp ủng hộ chiếm 5,5%; vốn lồng ghép và huy động dự án khác triển khai trên địa bàn chiếm 5,35%.

 

Một số nét chính về huyện Yên Lạc hiện nay:

Về kinh tế: Đến nay, tổng giá trị sản xuất đạt 6.768,1 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 16,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và Xây dựng 56,2%; Thương mại – Dịch vụ 22,5%; Nông nghiệp – Thủy sản 21,3%. Gía trị sản xuất bình quân đầu người 42,5 triệu đồng/năm.

Về sản xuất nông nghiệp: Là huyện đầu tiên trong tỉnh chỉ đạo thành công công tác quy hoạch lại đồng ruộng dồn điền đổi thửa triển khai dồn ghép ruộng đất, khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún khó canh tác, khích lệ người nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tăng năng suất cây trồng, tăng giá trị sản xuất trên một ha canh tác, góp phần nâng cao đời sống nông dân. Từ kết quả đó tạo tiền đề cho phát triển nông nghiệp theo hướng CNH - HĐH, giá trị sản xuất 1.443,5 tỷ đồng, tăng 4,4%/năm. 

Tổng diện tích gieo trồng hàng năm 15.054 ha; năng suất cây trồng hàng năm đều tăng, sản lượng lương thực có hạt đạt 74.131 tấn, giá trị thu được trên 1ha canh tác đạt 145,1 triệu đồng, vượt 35,1 triệu đồng. Sản xuất theo mô hình trang trại phát triển mạnh cho hiệu quả kinh tế cao toàn huyện có 1.150 hộ, giá trị bình quân đạt 625 triệu đồng/hộ/năm; chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển theo hướng sản xuất công nghiệp, xa khu dân cư; nuôi trồng thủy sản được chú trọng đầu tư giống mới, áp dụng biện pháp thâm canh, công tác thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp được cải tạo, nâng cấp, xây dựng kiên cố hóa 217,8km kênh mương loại III, đạt 96,9%. Hoạt động của các HTX NN cơ bản ổn định, đáp ứng được yêu cầu.

Về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới: Kết thúc năm 2015, sau 05 năm phấn đấu Yên Lạc là “Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới”. Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ trướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2010 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX nhiệm kỳ 2010-2015 về xây dựng huyện Đạt chuẩn Nông thôn mới; Huyện ủy, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc và xây dựng Đề án thực hiện theo các tiêu chí đánh giá xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Năm 2015 huyện Yên Lạc có 15/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 93,75% được thủ tướng chính phủ quyết định tặng danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới và là huyện đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc đạt huyện NTM.

Về CN – TTCN: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiều thủ công nghiệp đạt 2.807 tỷ đồng, tăng bình quân 22%/năm; huyện đã quy hoạch được 9 cụm công nghiệp, làng nghề, đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng cụm công nghiệp làng nghề thị trấn Yên Lạc, Tề Lỗ, Yên Đồng. Hoạt động của các cụm công nghiệp làng nghề đã có bước phát triển, thu hút trên 3.900 cơ sở sản xuất; các làng nghề truyền thống tiếp tục được duy trì, phát triển, giải quyết việc làm cho 1.500 lao động. Thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tại các khu dân cư, các cụm công nghiệp, làng nghề xây dựng hệ thống thu gom rác thải, nước thải, lò đốt rác bước đầu khắc phục được ô nhiễm môi trường.

Về giao thông - Xây dựng: Khi tái lập, kết cấu hạ tầng hầu như chưa có, đường, trường, trạm đều xuống cấp. Huyện uỷ - HĐND- UBND đã xác định xây dựng xây dựng giao thông là tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chủ trương về xây dựng kết cấu hạ tầng được thực hiện hiệu quả. Đến nay 100% tuyến đường huyện lộ, tỉnh lộ được nâng cấp mở rộng bê tông, trải nhựa; 98% tuyến đường giao thông nông thôn, liên thôn, liên xã được bê tông hóa, gạch hóa, nhựa hóa; 154/163 km đường trục chính nội đồng được xây dựng theo tiêu chí Nông thôn mới.

Một số tuyến đường quan trọng có tính chiến lược lâu dài đã hoàn thành đưa vào sử dụng như đường đôi Yên Lạc, Vĩnh Yên, mở rộng bê tông hóa đê bối, đường giao thông liên xã Liên Châu- Yên Đồng, Tề Lỗ - Đồng Cương… Được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ huyện dẫn đầu toàn quốc về xây dựng giao thông nông thôn.

Xây dựng cơ bản phát triển mạnh, xây dựng đô thị được quan tâm, đã quy hoạch và triển khai xây dựng khu đô thị trung tâm Thị trấn Yên Lạc và các khu đô thị vệ tinh: Đồng Văn, Tề Lỗ, Đồng Cương, Tam Hồng, Liên Châu, Nguyệt Đức, Đại Tự, Yên Đồng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Các công trình công cộng như Trụ sở làm việc, Trạm xá, Nhà Văn hóa, Trường học trên địa bàn 100% được cứng hóa, tầng hóa khang trang hiện đại. Nhà ở dân cư được xây dựng đảm bảo đạt 96% Chuẩn theo quy định. Hệ thống lưới điện an toàn đảm bảo, điện chiếu sáng công cộng phủ kín từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn.

Thương mại - dịch vụ phát triển mạnh, nhất là các dịch vụ vận tải, viễn thông. Trung tâm thương mại huyện, các chợ đầu mối được đầu tư xây dựng, khuyến khích mở rộng các ngành dịch vụ, đổi mới phương thức kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Toàn huyện có 4.408 hộ trực tiếp kinh doanh hệ thống bán buôn bán lẻ phát triển mạnh ở các xã, thị trấn.

Về giáo dục đào tạo: Khi tái lập huyện có tổng số 36 trường Tiểu học, THCS và THPT, đến nay toàn huyện có 60 trường cho 4 cấp học. Nhiều năm liên tục Giáo dục – đào tạo Yên Lạc đạt và giữ vững danh hiệu lá cờ đầu ngành giáo dục - đào tạo Vĩnh Phúc; chất lượng giáo dục toàn diện, đại trà và mũi nhọn có những chuyển biến tích cực. 100% giáo viên đạt chuẩn, 83% giáo viên đạt trên chuẩn; số lượng học sinh giỏi luôn trong tốp đầu của tỉnh, nhiều học sinh đạt Huy chương trong các cuộc thi Quốc gia, Quốc tế và khu vực; tỷ lệ học sinh đỗ vào đại học, cao đẳng đạt cao; có 2/4 THPT trong tốp 200 trường có điểm thi cao nhất toàn quốc. Cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, số phòng học kiên cố đạt tỷ lệ 89,5%. Toàn huyện có 57/60 trường ở 4 bậc học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (đạt tỷ lệ 95%); có 8 trường đạt chuẩn mức độ 2 và 01 trường chất lượng cao.

Về văn hóa, xã hội: 100% xã, thị trấn đã quy hoạch, xây dựng trung tâm văn hóa xã, 100% thôn, làng có nhà văn hóa, khu thể thao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ văn hóa, thông tin thể thao được đầu tư; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh; tỷ lệ người dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt trên 70%. Tỷ lệ Gia đình Văn hóa đạt 92,9%; Làng Văn hóa 93,4%, thực hiện tốt Chỉ thị 27, Chỉ thị 03 và Chỉ thị 11 của Tỉnh ủy về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ.

Sự nghiệp Y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chú trọng, là huyện đầu tiên trong tỉnh có 100% xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức Bảo hiểm Y tế đạt 71,2%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh từ huyện đến cơ sở được quan tâm đầu tư khang trang, hiện đại.

Lao động và đào tạo nghề được quan tâm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,67%; xây dựng nhà đại đoàn kết đựợc quan tâm, là huyện đầu tiên trong tỉnh hoàn thành việc xóa nhà tạm, dột nát giai đoạn 2 vào năm 2008. Triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng xã hội đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội.
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. Quân sự - Quốc phòng củng cố vững chắc. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên; Các văn bản luật, chế độ chính sách được đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ và phổ biến rộng rãi đến nhân dân, từ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet