Huyện Yên Thành phấn đấu 4 xã cán đích nông thôn mới cuối năm 2017

Quang Hùng

Sau 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay toàn huyện Yên Thành đã có 19/38 xã đạt chuẩn. Đây cũng là đơn vị cấp huyện dẫn đầu trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh Nghệ An.

Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Huyện Yên Thành nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Nghệ An, là vùng đất nửa trung du miền núi, nửa đồng bằng. Là một huyện thuần nông, kinh tế của người dân nơi đây chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), với những cố gắng của các cấp chính quyền, sự đồng thuận cao trong nhân dân đã mang đến những diện mạo, khởi sắc mới ở nơi đây.

Một cánh đồng lúa chín sắp được gặt ở huyện Yên Thành 

Ngay từ khi bắt tay vào công cuộc xây dựng, lãnh đạo huyện Yên Thành đã chỉ rõ ra rằng công tác tuyên truyền vận động người dân về chương trình xây dựng NTM là rất quan trọng. Theo đó, huyện đã chủ động tuyên truyền trên 30 cụm phát thanh các xã, tuyên truyền kế hoạch, các giải pháp trong xây dựng NTM, xây dựng và phát các tin bài phản ánh về chương trình NTM của huyện, các gia đình, lao động, các cá nhân điển hình tiên tiến tại các địa phương trên địa bàn. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phát động, ra quân xây dựng NTM, xây dựng các tin bài trên trang cổng thôn tin điện tử huyện; Tổ chức tuyên truyền tại các cuộc họp quân dân chính. UBND các xã tổ chức tuyên truyền, thường xuyên phát trên hệ thống loa truyền thanh xã về các cơ chế chính sách, các phong trào xây dựng NTM.

Thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, huyện đã ban hành quyết định thực hiện phong trào Yên thành chung sức xây dựng NTM và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục nhờ đó nhận thức của cán bộ và người dân về xây dựng NTM đã có chuyển biến rõ rệt. Xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắp, người dân ngày càng tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, tích cực, chủ động tham gia xây dựng quê hương với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Thành cho biết: "Qua 7 năm xây dựng nông thôn mới thì huyện Yên Thành đã gặt hái được nhiều thành công, tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong địa bàn toàn huyện, đến thời điểm hiện tại mặc dù là huyện thuần nông gặp nhiều khó khăn khi bắt tay vào chương trình NTM nhưng đến nay toàn huyện đã đạt được 19/38 xã đạt 50%, đó là một kết quả khả quan".

Nhân dân phấn khởi đồng tình với chủ trương, chính sách, nghị quyết của trung ương của tỉnh, huyện đề ra, tập trung chỉ đạo thực hiện, phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua. Phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện NTM, đời sống nhân dân được nâng lên.

Phát huy nội lực trong xây dựng NTM

Hiện tại, huyện Yên Thành đang chuẩn bị hồ sơ thẩm định 3 xã đạt 19 tiêu chí: Minh Thành, Mỹ Thành và Trung Thành. Sau 3 xã trên thì Huyện cũng phấn đấu đến cuối năm 2017 đạt đủ tiêu chí nông thôn mới 3 xã: Đồng Thành (16 tiêu chí), Bảo Thành (16 tiêu chí ) và Vĩnh Thành (18 tiêu chí ). Về với 3 xã đang thẩm định NTM hôm nay mới thấy được sự thay đổi nơi đây với những con đường bê tông hóa mới, đường làng, ngõ xóm khang trang sạch đẹp…

Sau 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, lãnh đạo UBND huyện Yên Thành đã có nhiều kinh nghiệm từ đó định hướng kế hoạch xây dựng NTM những tháng cuối năm 2017 và  giai đoạn 2016 – 2020 đạt kết quả tốt. Tính đến thời điểm hiện nay huyện Yên Thành đã có 19/38 xã đạt 50%,có 15 xã đạt trên 15 tiêu chí  đạt 39,5% và có 4 xã đạt từ 5 – 14 tiêu chí, không có xã nào dưới 5 tiêu chí.

Con đường bê tông hóa đi vào UBND xã Mỹ Thành 

Xã Mỹ Thành là một trong 3 xã đang chờ thẩm định NTM của huyện Yên Thành, chúng ta thấy rõ được những thay đổi với cách làm hay, phát triển kinh tế giỏi của người dân ở nơi đây.

Mô hình kinh tế chăn nuôi gà của người dân

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thành-  Ông Nguyễn Vĩnh Hội cho biết: Từ 2011 -2016 Đảng ủy đề ra thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban tổ chức giúp việc, xây dựng các kế hoạch cụ thể, khuyến khích nhân dân đầu tư xây dựng mô hình kinh tế trang trại, câu lạc bộ. Năm 2012 thành lập được hợp tác xã nông thôn và định hướng cho nhân dân: Quy hoạch cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn đồi, phát triển chăn nuôi, xây dựng thương hiệu gà đồi, nuôi ong lấy mật, xúc tiến thương hiệu mật ong trên địa bàn, tập trung vận động nhân dân xuất khẩu lao động để giải quyết việc làm cho người dân.

Mô hình nuôi ong ở xã Mỹ Thành

Sau hơn 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Yên Thành đã đạt được những kết quả quan trọng: Làm được 44,875km đường giao thông nông thôn, 15,98km mương kẹp đường, trồng cây xanh 3,7km, đắp bù phụ lề đường 41.000 m3, giải tỏa 31,36km đường, cắm 417 cọc tiêu, 4 biển báo giao thông.Tiếp tục nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn:  Đập Trại Xanh xã Bắc Thành, đập Khe Nước Vàng xã Kim Thành, đập Dụng xã Công Thành, đập Truông xã Mỹ Thành, đập Lim xã Đồng Thành, nâng cấp hệ thống kênh mương trên địa bàn từ nguồn vốn thủy lợi phí và nguồn hỗ trợ đất trồng lúa, từ các dự án đạt 8,5km với kinh phí 18 tỷ đồng.

Huyện cũng đã định hướng tổ chức 4 lớp học nghề mây tre đan xuất khẩu.Trạm khuyến nông huyện tổ chức 10 lớp, phối hợp với UBND các xã tổ chức 20 lớp tập huấn cho nông dân với tổng số học viên 210 người. Trường trung cấp nghề công nông nghiệp Yên Thành tổ chức: 3 lớp chăn nuôi, 01 lớp hàn, 05 lớp máy, 01 lớp chăn nuôi trâu bò, qua đó góp phần giải quyết việc làm cho người dân trong huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2017 huyện Yên Thành đã huy động được nguồn vốn xây dựng nông thôn mới là 47,374 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách địa phương, tỉnh, huyện, xã: 26,045 tỷ đồng; Vốn lồng ghép: 2,520 tỷ đồng; Vốn doanh nghiệp: 1,120 tỷ đồng; Vốn dân góp: 17,689 tỷ đồng.

Với những kết quả đã đạt được huyện Yên Thành phấn đấu đến cuối năm 2017 số xã đạt chuẩn nông thôn mới 23/38 xã (tăng thêm 4 xã so với năm 2016). Bình quân tiêu chí 17 tiêu chí/xã, các tiêu chí sẽ hoàn thành như tiêu chí số 4 điện, tiêu chí 10 thu nhập, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất , không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí. Tiếp tục chỉ đạo, xây dựng xã Sơn Thành đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Những tuyến đường bê tông sạch đẹp vào tận các ngõ xóm

Huyện Yên Thành vẫn đang tập trung tuyên truyền sâu rộng đối với các cấp, các ngành, đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, làm cho người dân hiểu rõ, nâng cao nhận thức, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương;Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước; Phát động phong trào “Yên Thành chung sức xây dựng nông thôn mới".

Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, đẩy mạnh việc kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. Các thành viên ban chỉ đạo huyện tích cực về các xã, ban quản lý xã thường xuyên về tận thôn, xóm để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí của chương trình. Phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đơn vị và cá nhân trong việc quản lý, chỉ đạo, triển khai thực hiện.


 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet