Học viện Khoa học Quân sự chính thức cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 của học viện năm học 2015.

Hội đồng tuyển sinh Học viện Khoa học thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành tại Học viện Khoa học Quân sự năm 2015.

Các thí sinh tham gia xét tuyển ĐH năm 2015.
Cách tính điểm: Điểm xét tuyển đối với các ngành xác định môn thi chính (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 ở các Tổ hợp xét tuyển D01, D02, D04) được quy về thang điểm 30, cách tính như sau:

(ĐXT: Điểm xét tuyển, ĐƯT: Điểm ưu tiên)

Hệ quân sự

Ngành Ngôn ngữ Anh- Nữ 

Ngành Ngôn ngữ Anh- Nam miền Bắc
Ngành Ngôn ngữ Anh- Nam miền Nam
Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D01- Nữ
Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D01- Nam miền Bắc
Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D01- Nam miền Nam
Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D02- Nữ
Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D02- Nam miền Bắc
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D01- Nữ

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D01- Nam miền Bắc
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D01- Nam miền Nam
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D04- Nữ

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D04- Nam miền Bắc

Ngành Quan hệ Quốc tế- Nữ

Ngành Quan hệ Quốc tế- Nam miền Bắc

Ngành Quan hệ Quốc tế- Nam miền Nam

Ngành TSKT Tổ hợp A00- Nam miềm Bắc

Ngành TSKT Tổ hợp A00- Nam miền Nam

Ngành TSKT Tổ hợp A01- Nam miềm Bắc

Ngành TSKT Tổ hợp A01- Nam miền Nam

Hệ dân sự

Ngành Ngôn ngữ Anh Hệ Dân sự

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ Dân sự- Tổ hợp D01
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ Dân sự- Tổ hợp D04

 

Hải Ngọc