HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành

Hải Ngọc

Học viện Khoa học Quân sự chính thức cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 của học viện năm học 2015.

Hội đồng tuyển sinh Học viện Khoa học thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành tại Học viện Khoa học Quân sự năm 2015.

Các thí sinh tham gia xét tuyển ĐH năm 2015.
Cách tính điểm: Điểm xét tuyển đối với các ngành xác định môn thi chính (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 ở các Tổ hợp xét tuyển D01, D02, D04) được quy về thang điểm 30, cách tính như sau:

(ĐXT: Điểm xét tuyển, ĐƯT: Điểm ưu tiên)

Hệ quân sự

Ngành Ngôn ngữ Anh- Nữ 

Ngành Ngôn ngữ Anh- Nam miền Bắc
Ngành Ngôn ngữ Anh- Nam miền Nam
Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D01- Nữ
Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D01- Nam miền Bắc
Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D01- Nam miền Nam
Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D02- Nữ
Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D02- Nam miền Bắc
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D01- Nữ

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D01- Nam miền Bắc
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D01- Nam miền Nam
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D04- Nữ

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D04- Nam miền Bắc

Ngành Quan hệ Quốc tế- Nữ

Ngành Quan hệ Quốc tế- Nam miền Bắc

Ngành Quan hệ Quốc tế- Nam miền Nam

Ngành TSKT Tổ hợp A00- Nam miềm Bắc

Ngành TSKT Tổ hợp A00- Nam miền Nam

Ngành TSKT Tổ hợp A01- Nam miềm Bắc

Ngành TSKT Tổ hợp A01- Nam miền Nam

Hệ dân sự

Ngành Ngôn ngữ Anh Hệ Dân sự

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ Dân sự- Tổ hợp D01
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ Dân sự- Tổ hợp D04

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet