Tuy không thể ngăn chặn 100% tai nạn trong quá trình sử dụng xe, những công nghệ an toàn mới trên ô tô hiện đại có thể giảm thiểu được tỷ lệ xảy ra cũng như hạn chế thiệt hại cho người ngồi trong xe.
Sau đây là danh sách 5 tính năng an toàn quan trọng nhất mà bạn nên trang bị cho chiếc xe của mình. 

Nguồn: Otos.vn