Nếu như trước đây, các Tập đoàn đa quốc gia thường lựa chọn các CEO ngoại để dẫn dắt công ty tại Việt Nam thì hiện nay, ngày càng có nhiều người Việt được tin tưởng giao cho vị trí lãnh đạo cao nhất.

Nguồn NDH