Dàn hỏa tiễn BM-13 là vũ khí nổi tiếng nhất trong Chiến tranh Vệ quốc (chiến tranh thế giới thứ 2) của Nga. Dàn pháo này được đánh dấu bằng chữ K, những người lính Hồng quân đã lấy tên cô gái Kachiusa từ một bài hát nổi tiếng đặt cho nó.
Dàn hỏa tiễn Kachiusa

Đào Cảnh