IPO thành công Sanest Diên Khánh, thu về hơn 118 tỷ đồng

Nguyễn Tuân

Ngày 29/06, Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh (Sanest Diên Khánh) đã thực hiện chào bán 5 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng với giá khởi điểm 23.000 đồng/cp.

Sanest Diên Khánh trực thuộc Tổng công ty Yến sào Khánh Hòa (tổng công ty 100% vốn nhà nước). Trong đợt cổ phần hóa này, doanh nghiệp tiến hành chào bán 11 triệu cổ phiếu, trong đó 5 triệu cổ phiếu ra công chúng, 4,71 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và phần còn lại cho CBNV công ty. Trước đó, ngày 25/5/2016, CTCP du lịch thương mại Nha Trang là nhà đầu tư được UBND tỉnh Khánh Hòa chọn là nhà đầu tư chiến lược cho Sanest Diên Khánh. Đây là cũng là công ty con thuộc sự quản lý của Sanest Khánh Hòa. Bên cạnh đó, sau cổ phần hóa, công ty TNHH MTV nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh sẽ  đổi tên thành CTCP  Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Có tổng cộng 65 nhà đầu tư trong nước gồm 62 cá nhân và 3 tổ chức tham gia đấu giá. Mức giá đấu bình quân của Sanest Diên khánh là 23.665 đồng/cp, mức giá đấu thành công cao nhất 40.000 đồng/cp và mức giá đấu thành công thấp nhất 23.000 đồng/cp. Công ty thu về tổng cộng 118.3 tỷ đồng từ đợt IPO này.

Việc cổ phần hóa Sanest Diên Khánh và các công ty con của Sanest Khánh Hòa nằm trong lộ trình cổ phần hóa DNNN của UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo kế hoạch, trong năm 2016 Sở kế hoạch đầu tư Khánh Hòa sẽ tiến hành xây dựng phương án cổ phần hóa theo hướng nhà nước nắm giữ 51% cổ phần tại 4 đơn vị: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Cam Thịnh Đông, Nhà máy nước giải khát Sanna, Trung tâm dịch vụ du lịch Sanest Tourist, Xí nghiệp thiết kế Xây dựng Nhà yến Sanetech.

Theo thông tư 180/2015 của Bộ Tài chính, sau 30 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, Sanest Diên Khánh có thể đăng ký giao dịch trên Upcom. Dựa trên cơ sở  này, ước tính Sanest Diên Khánh có  thể  bắt đầu niêm yết trên Upcom vào đầu năm 2017.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet