Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám

PV

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 / 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2015).

Theo đó, Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được tổ chức vào buổi sáng 2-9-2015, gồm các hoạt động dâng hương tưởng niệm, mít tinh, diễu binh, diễu hành. Các hoạt động trong dịp kỷ niệm được tổ chức trong tháng 8 và tháng 9-2015 gồm: Hội thảo khoa học cấp quốc gia; kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào; chương trình nghệ thuật đặc biệt; triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội; cầu truyền hình về chủ đề Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; phát hành Bộ tem nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; biên soạn và phát hành sách ảnh về Việt Nam-đất nước, con người, thành tựu qua 70 năm xây dựng và phát triển; triển lãm sách, tư liệu đề tài Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc...

Các hoạt động kỷ niệm sẽ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; TP Hà Nội tổ chức.

 Để các hoạt động kỷ niệm diễn ra trang trọng và xứng với tầm vóc lịch sử, Thủ tướng Chính phủ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet