Kem, sữa chua, dầu ăn đẩy doanh thu Kido tăng vọt 250%

Hiền Anh

CTCP Tập đoàn Kido (KDC) đã công bố doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt 5.075 tỷ đồng, tăng 251,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 417 tỷ đồng, giảm 58,6% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận hoạt động thuần 9 tháng đầu năm là 293 tỷ đồng, tăng 928,7% so với cùng kỳ.  Sau 9 tháng, KDC đã hoàn thành 60,9% kế hoạch cả năm và vượt 9,2% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm là 490 tỷ đồng.

Doanh thu 9 tháng tăng mạnh 251,2% so với cùng kỳ nhờ doanh thu thực phẩm đông lạnh dưới thương hiệu CTCP Thực phẩm đông lạnh Kido (KDF) tăng 10,6% và nhờ những đóng góp đầu tiên từ CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC) và Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOC).

Cụ thể: Doanh thu của KDF gồm doanh thu từ kem, sữa chua và thực phẩm đông lạnh khác đạt 1.220 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Doanh thu dầu ăn của TAC đạt 3.073 tỷ đồng, tăng 6% so với 9 tháng đầu năm 2016. Doanh thu dầu ăn của VOC ước tính đạt 1.263 tỷ đồng trong 4 tháng đầu kể từ ngày 22/5/2017 khi kết quả kinh doanh của công ty này bắt đầu được hợp nhất với KDC đến cuối tháng 9/2017.

Mặc dù đã tăng đáng kể, lợi nhuận gộp của KDC vẫn tăng chậm hơn so với doanh thu. Do đó, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh còn 21,1% trong 9 tháng đầu năm nay so với mức 50,2% trong cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm do có sự thay đổi lớn trong cơ cấu lợi nhuận sau hợp nhất với các công ty con. Với đóng góp chính từ mảng dầu ăn, chiếm 85% tổng doanh thu toàn tập đoàn so với tỷ trọng 22% trong 9 tháng đầu năm ngoái.

Trong 535 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận tài chính bất thường chiếm tỷ trọng rất lớn 83,6%, tương đương 447,2 tỷ đồng. 244,9 tỷ đồng từ đánh giá lại giá trị đầu tư tại VOC khi công ty này hợp nhất với KDC trong tháng 5.  222 tỷ đồng hoàn nhập chi phí liên quan đến chuyển nhượng 20% cổ phần tại BKD trong năm ngoái.

Riêng trong quý 3, doanh thu thuần của KDC là 2.130 tỷ đồng, tăng 369,3% so với cùng kỳ nhờ doanh thu thực phẩm đông lạnh tăng và hợp nhất doanh thu với công ty con dầu ăn mới. Cụ thể, doanh thu của KDF đạt 447 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Doanh thu dầu ăn của TAC là 1.099 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Doanh thu dầu ăn của TAC là 1.125 tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ.

Tính đến tháng 9/2017, sở hữu trực tiếp và gián tiếp của KDC trong các mảng kinh doanh chủ chốt gồm: 65% tại KDF; 79.21% tại TAC; và 51% tại VOC.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet