Kéo dài thời gian giải ngân vốn đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo

H.Thanh

Đó là thông tin mới nhất mà Ngân hàng chính sách xã hội vừa thông báo.

Theo thông cáo báo chí về việc kéo dài thời gian giải ngân vốn đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội thì:

Năm 2016, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo nghèo tiếp tục được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 1423/VPCP-KTTH về việc bổ sung đối tượng và kéo dài thời gian giải ngân vốn vay thực hiện theo các Quyết định 54/2012/QĐ-TTg, 29/QĐ-TTg và 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý để Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục giải ngân nguồn vốn bổ sung từ nguồn vượt thu và tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2014 để thực hiện các các chính sách quy định tại Quyết định 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ DTTS đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015, Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015 và Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Nguồn vốn thực hiện giải ngân các chương trình cho vay vốn theo các quyết định trên đến hết năm 2016 là 1.213 tỷ đồng.

Cũng theo Thông báo, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục thực hiện cho vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn theo Quyết định 54, không bổ sung thêm đối tượng thụ hưởng vốn chương trình này.

Trước đó, trong giai đoạn 2011 - 2015, nguồn vốn cho vay các chương trình cho vay dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 54, Quyết định 29 và Quyết định 755 chủ yếu từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, nhưng đến 31/8/2015 Ngân hàng chính sách xã hội mới nhận được nguồn vốn, trong khi thời gian hiệu lực thi hành các Quyết định trên chỉ được thực hiện đến cuối năm 2015, do vậy, chính quyền địa phương không đủ thời gian để rà soát lại đối tượng thụ hưởng, ảnh hưởng đến việc giải ngân cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội.

 

Trong hệ thống chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2015, có chính sách tín dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Giai đoạn này, ngoài việc thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện như cho vay hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xuất khẩu lao động, hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở,... đồng bào nghèo còn được thụ hưởng 4 chương trình dành riêng đối với hộ dân tộc thiểu số là:

Thứ nhất: Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg;

Thứ hai: Một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg;

Thứ ba: Quyết định 755/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Thứ 4: Nghị định số 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng. Riêng đối với chương trình tín dụng theo Nghị định 75 được Chính phủ giao thực hiện từ tháng 12/2015, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tích cực triển khai và bước đầu đạt được một số kết quả tích cực.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet