“Kết hợp kinh tế với quốc phòng- nhiệm vụ chiến lược lâu dài"

M.A

Đây là tên của cuộc hội đàm được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 6/7. Tham dự buổi tọa đàm có Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND và nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan.

Tọa đàm “Kết hợp kinh tế với quốc phòng- nhiệm vụ chiến lược lâu dài" do báo Quân đội Nhân dân tổ chức. 

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: QĐND

Theo thông tin từ Báo Quân đội Nhân dân cho biết, ngoài đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ còn có đồng chí Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo một số địa phương và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn gửi tham luận về tọa đàm và các thành phần khách mời khác nhau.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn nhấn mạnh, việc tổ chức Tọa đàm “Kết hợp kinh tế với quốc phòng- nhiệm vụ chiến lược lâu dài” nhằm góp phần quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh đến với mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong quân đội.

Tọa đàm đã trao đổi, phân tích, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, những nội dung chủ yếu, cơ bản của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh; khẳng định hiệu quả, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó tạo nhận thức chung về hành động, trách nhiệm của nhân dân, cán bộ, đảng viên và LLVT về nhiệm vụ của quân đội trong việc tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh, xây dựng tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội.

Các tham luận tại tọa đàm đã làm rõ vấn đề quân đội cần phải làm gì để thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh, một nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao cho quân đội; đồng thời đề cập đến trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của Đảng, Nhà nước, của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, giúp đỡ để quân đội thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh; phản bác mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với quân đội trên lĩnh vực tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, tọa đàm cũng xác định, làm rõ các đơn vị được giao nhiệm vụ trên lĩnh vực tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh cần phải làm gì để không bị tụt hậu, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn, không ngừng lớn mạnh trong thời kỳ hội nhập.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet