Kết quả 18 bệnh viện trung ương tự chủ tài chính

Khánh Ngọc

Sau hơn 10 năm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các bệnh viện công lập, số lượng các đơn vị bảo đảm chi thường xuyên ngày càng tăng. Các đơn vị do ngân sách bảo đảm toàn bộ giảm.

Đến nay, cả nước có khoảng 100 bệnh viện công đã tự chủ được phần lớn kinh phí hoạt động, đồng thời có bước chuyển từ tư duy phục vụ sang tư duy cung ứng dịch vụ, đáp ứng hài lòng của người bệnh.

Song quá trình tự chủ tài chính tại các bệnh viện cũng đang bộc lộ không ít những bất cập, chưa rạch ròi công - tư, đòi hỏi phải có sự đổi mới trong quản lý, vận hành chính sách này.

Kết quả nghiên cứu 18 bệnh viện công thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của Viện Chiến lược và chính sách y tế, Vụ Kế hoạch, tài chính, Bộ Y tế cho thấy, các bệnh viện tuyến trung ương và thành phố lớn hưởng lợi nhiều hơn từ cơ chế tự chủ. Các bệnh viện này thu hút được nhiều người bệnh có khả năng chi trả các dịch vụ kỹ thuật cao, có khả năng huy động vốn đầu tư từ nguồn xã hội hóa dễ dàng. Còn các bệnh viện tuyến huyện khả năng tự chủ rất hạn chế. Điều đó cũng làm dịch chuyển nguồn lực y tế có chất lượng cao từ tuyến dưới lên tuyến trên.

Là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế giao tự chủ tài chính, Bệnh viện Bạch Mai đã mở rộng các khoa, phòng khám chữa bệnh theo yêu cầu, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại và điều trị cho người bệnh. Nhờ đó, bệnh viện đảm đương được khoảng 1,6 triệu lượt chữa bệnh ngoại trú, 150.000 lượt người đến điều trị nội trú hàng năm.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet