Kết quả công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011-2015

Hiền Anh

Tổng số DNNN được sắp xếp từ trước đến nay là 5.950 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa là 4.460 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp. Qua sắp xếp, tính đến 31/12/2015 cả nước còn 778 DNNN và đến hết tháng 10/2016 còn 718 DNNN.

Giai đoạn 2011-2015, cả nước đã sắp xếp được 591 doanh nghiệp nhà nước (DNNN), đạt 96% so với kế hoạch nếu xét về số lượng doanh nghiệp. Trong đó, cổ phần hóa 499 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp; sáp nhập, hợp nhất 48 doanh nghiệp, giải thể 17 doanh nghiệp, phá sản 8 doanh nghiệp; bán, giao 10 doanh nghiệp, chuyển thành Công ty TNHH nhiều thành viên 8 doanh nghiệp.

Như vậy, tổng số DNNN được sắp xếp từ trước đến nay là 5.950 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa là 4.460 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp. Qua sắp xếp, tính đến 31/12/2015 cả nước còn 778 DNNN và đến hết tháng 10/2016 còn 718 DNNN.

Vietnam Airlines là một trong những Tổng Công ty lớn được cổ phần hóa thời gian qua. 

Trong giai đoạn 2011-2015, cả nước đã cổ phần hóa 499 doanh nghiệp, đạt 96,3% kế hoạch đề ra tính theo số lượng doanh nghiệp. Trong 10 tháng đầu năm 2016, đã cổ phần hóa 48 DNNN và 3 đơn vị sự nghiệp. Như vậy, tính từ trước đến hết tháng 9/2016, đã có 4.502 DNNN cổ phần hóa, trong đó có 1 Tập đoàn kinh tế, 47 tổng công ty nhà nước và nhiều DNNN quy mô lớn, có ngành nghề kinh doanh quan trọng được cổ phần hóa. Điển hình như:

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (22.036 tỷ đồng); Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (3.047 tỷ đồng); Tập đoàn Dệt may Việt Nam (4.300 tỷ đồng); Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (10.576 tỷ đồng); Tổng Công ty Khí Việt Nam (18.640 tỷ đồng); Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (10.164 tỷ đồng); Tổng Công ty Thép Việt Nam (6.524 tỷ đồng); Tổng Công ty Điện lực Vinacomin (5.600 tỷ đồng); Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (20.769 tỷ đồng); Tổng Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (3.764 tỷ đồng).

Để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả thoái vốn nhà nước, tháo gỡ khó khăn khi thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, một số cơ chế chính sách có tính đột phá đã được ban hành nhằm hạn chế tối đa thiệt hại, bảo đảm lợi ích cho nhà nước như: thoái vốn dưới mệnh giá, dưới giá trị sổ sách kế toán; chuyển nhượng vốn theo hình thức thỏa thuận; thoái vốn theo lô lớn; cơ chế thoái vốn đặc thù với SCIC…

Kết quả là, cả nước đã thoái được 26.222 tỷ đồng giá trị sổ sách, thu về 36.537 tỷ đồng, bằng 1,40 lần giá trị sổ sách. Trong đó, thoái vốn đầu tư ngoài ngành 9.835 tỷ đồng, thu về 11.086 tỷ đồng (1,1 lần); thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ 16.387 tỷ đồng, thu về 25.451 tỷ đồng (1,6 lần).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet