Kết quả hiệp thương lần thứ nhất của các tỉnh thành

Ngọc Khánh (t.h)

Ngày 16/2 và 17/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh thành đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Thành phố Hà Nội

Tổng số đại biểu dự kiến phân bổ là 30, số người giới thiệu ứng cử đưa ra hiệp thương lần thứ nhất (ngày 16/2) là 60, trong đó có 5 người tự ứng cử (trong phân bổ không có cơ cấu cho đại biểu tự ứng cử).

Về số lượng người ứng cử đại biểu HĐND TP, Phó Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Lê Văn Hoạt cho biết, số lượng đại biểu được bầu là 105 người, trong đó đại biểu nữ bảo đảm ít nhất là 35%; người ngoài Đảng phấn đấu trên 10%; trẻ (dưới 35 tuổi) trên 15%; đại biểu tái cử trên 30%; đại biểu dân tộc ít người: 1 - 2 người; người tự ứng cử dự kiến 5 người.

Hội nghị thống nhất danh sách là 105 người ứng cử Đại biểu HĐND, tuy nhiên, Hội nghị đề nghị tăng thêm 9 chỉ tiêu.

 

2. Quảng Ninh

Theo dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh là 7 người (trong đó, Trung ương giới thiệu ứng cử 3 người và tỉnh giới thiệu ứng cử 4 người). Số lượng đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu là 75 đại biểu (tăng 3 đại biểu so với khóa XII).

Tại hội nghị hiệp thương, các đại biểu cơ bản thống nhất về dự kiến nhân sự cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Quảng Ninh và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Hải Phòng

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các thành viên Ban chỉ đạo thảo luận và thống nhất cao với kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND Thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016-2021) và kế hoạch phân bổ các đơn vị bầu cử.

Theo kết quả hiệp thương lần thứ nhất, dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Hải Phòng gồm 20 ứng cử viên để bầu 9 đại biểu theo quy định; dự kiến giới thiệu 130 đại biểu để bầu 69 đại biểu HĐND Thành phố khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định, cơ cấu phân bổ theo 8 khối công tác...

4. Thừa Thiên - Huế

Dự kiến phân bổ số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu tại Thừa Thiên-Huế 7 đại biểu, gồm 4 đại biểu cư trú tại địa phương và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ theo cơ cấu định hướng có 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách... Đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021, tổng số đại biểu được bầu là 53. 

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các đại biểu đã thống nhất số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là 98.

5. Thành phố Đà Nẵng

Theo dự kiến phân bổ, Đà Nẵng được bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại Thành phố. Hội nghị hiệp thương đã thảo luận và biểu quyết 100% thống nhất về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV và số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và Thành phố được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo dự kiến của UBTVQH.

Đối với dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND Thành phố, đại diện các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã biểu quyết thống nhất có 1 đại diện của huyện Hoàng Sa trong HĐND Thành phố. 

Đồng thời, hội nghị hiệp thương đã thống nhất số lượng đại biểu HĐND Thành phố (nhiệm kỳ 2016-2021) là 50 người. Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Thành phố tối thiểu là 88 người.

6. Nam Định

Tỉnh Nam Định được phân bổ bầu 9 đại biểu (trong đó có 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu; 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương). Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình cao với các phương án dự kiến và thống nhất cơ cấu những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị…

Tổng số đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu là 67 đại biểu. Dự kiến tổng số người ứng cử là 130 người (trong đó 129 người được giới thiệu ứng cử; 1 người tự ứng cử).

7. Đồng Tháp

Qua thảo luận, đa số đại biểu thống nhất số lượng và thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh được bầu là 8 đại biểu (bầu có số dư), trong đó đại biểu do Trung ương giới thiệu là 3 người.

Kết quả thảo luận tại hội nghị hiệp thương đã thống nhất số lượng đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016-2021 là 63 đại biểu. Số lượng ứng cử viên đưa ra hiệp thương lần đầu là 126 đại biểu (tăng gấp 2 lần) so với số lượng đại biểu cần bầu là người 63 người.

8. Đồng Nai

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất tổng số ĐBQH tỉnh khóa XIV sẽ có 12 người. Trong đó, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 5 người; số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 7 người… Tổng số người được giới thiệu ứng cử ĐBQH là 20 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 15 đại biểu do tỉnh giới thiệu.

Số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu là 88 đại biểu. Số lượng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX là 147 đại biểu.

9. Bình Định

Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Bình Định là 8 đại biểu, trong đó 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 5 đại biểu do tỉnh giới thiệu. Hội nghị đã thống nhất số lượng đại biểu giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội là 14 người.

Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, hội nghị thống nhất giới thiệu 103 người để bầu 60 đại biểu.

Qua Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hầu hết đại biểu tán thành về số lượng, cơ cấu mà Hội đồng bầu cử tỉnh thông qua. Một số ý kiến kiến nghị với Hội đồng bầu cử tỉnh rà soát về các tiêu chuẩn đại biểu là nữ, người dân tộc và trình độ năng lực của các đại biểu được giới thiệu.

10. Phú Yên

Theo dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu của tỉnh Phú Yên là 6 người; trong đó 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các đại biểu đã thống nhất các cơ quan, tổ chức, địa phương được giới thiệu 12 người đang cư trú và làm việc tại địa phương ra ứng cử đại biểu Quốc hội.

Về bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tỉnh Phú Yên được bầu 50 đại biểu. Hội nghị thống nhất có 59 đơn vị, tổ chức, địa phương giới thiệu 117 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

11. Ninh Thuận

Tại Ninh Thuận, hội nghị biểu quyết, thống nhất số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 12 đại biểu (để bầu 6 đại biểu); số lượng đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 90 đại biểu (để bầu 50 đại biểu). Hội nghị cũng đã xác định cơ cấu thành phần, cơ cấu độ tuổi hợp lý, bảo đảm theo đúng tỷ lệ quy định.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục tiến hành các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

12. Bình Thuận

Bình Thuận được bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XIV; trong đó, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 3 và số đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương là 4. Trên cơ sở số đại biểu được phân bổ, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đã thống nhất tổ chức 3 đơn vị bầu cử.

Hội nghị đã thảo luận thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bảo đảm số dư người ứng cử, tỉ lệ người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tối thiểu là 13 người và tối đa là 15 người, trong đó có 3 người do Trung ương giới thiệu và địa phương giới thiệu 12 người.

Hội nghị cũng đã nghe Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021 được bầu là 54 đại biểu. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất số lượng tối thiểu 92 người và tối đa 97 người.

13. Bình Dương

Tại Bình Dương, các đại biểu đã thống nhất ngoài 4 người do Trung ương giới thiệu, tỉnh sẽ giới thiệu 12 người để để bầu 9 đại biểu Quốc hội của tỉnh. Số đại biểu tỉnh giới thiệu gồm 4 đại biểu theo cơ cấu định hướng là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đại biểu chuyên trách, đại biểu Công đoàn, đại biểu Công an và 8 đại biểu theo cơ cấu hướng dẫn là đại biểu các ngành khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế, Mặt trận, Đoàn thanh niên, Liên hiệp Hội phụ nữ...Tuy nhiên có đại biểu đề nghị bổ sung thêm vào cơ cấu 1 đại biểu đại diện cho khối doanh nghiệp...

Tại Hội nghị hiệp thương về cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, hội nghị đã thống nhất biểu quyết số lượng danh sách đại biểu giới thiệu là 117 người để bầu 70 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; phân bổ đại biểu theo cơ cấu định hướng và có cơ cấu kết hợp trong đó đại biểu nữ chiếm 38,5%; đại biểu trẻ dưới 35 tuổi chiếm 25,6%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 10,3%, đại biểu tôn giáo 1,7% (2 người); đại biểu tái cử 26-34 người (từ 41,2% đến 53%) và có 2 đại biểu tự ứng cử 1,7% (2 người)...

14. Thành phố Hồ Chí Minh

Theo dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV, Thành phố Hồ Chí Minh được bầu 30 đại biểu. Trong đó, số đại biểu cư trú tại địa phương là 16 đại biểu; Trung ương giới thiệu 14 đại biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại thành phố tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm lãnh đạo chủ chốt của thành phố; đại biểu chuyên trách; đại biểu Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; lực lượng vũ trang; cơ quan tư pháp; đại biểu các lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa-thể thao-du lịch, giáo dục-đào tạo, y tế, lao động-thương binh và xã hội; viện nghiên cứu, trường đại học; doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; tôn giáo và đại biểu tự ứng cử.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí cao với dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu để bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất 100% đối với các tiêu chí về số lượng nhân sự dự kiến giới thiệu là 46 đại biểu.

Các đại biểu cũng nhất trí cao với dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu để bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, số lượng đại biểu giới thiệu ít nhất là 200 người; ít nhất có 39% người ứng cử là phụ nữ; ít nhất là 10 người tự ứng cử và có trên 16% người ứng cử dưới 35 tuổi.

15. Thái Bình

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Thái Bình được bầu tổng số chín đại biểu Quốc hội, trong đó năm đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, bốn đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Tỉnh Thái Bình tổ chức ba đơn vị bầu cử. Cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu gồm 1-2 đại biểu phụ nữ, một đại biểu ngoài Đảng và một đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi).

Số lượng đại biểu bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là 67 đại biểu, dự kiến tổng số người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử từ 135-137 người, trong đó số người tự ứng cử dự kiến từ 9-11 người, số người được giới thiệu ứng cử là 126 người. Thành phần đại biểu được giới thiệu ứng cử đảm bảo cơ cấu tỷ lệ quần chúng, nữ giới, tuổi trẻ, tôn giáo.

16. Khánh Hòa

Số đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu tại tỉnh Khánh Hòa là 7 đại biểu, gồm 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Hội nghị thống nhất có 13 người được giới thiệu để ứng cử và một người tự ứng cử. Trong đó, số đại biểu cư trú là làm việc tại địa phương theo cơ cấu định hướng một đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, một đại biểu chuyên trách và một đại biểu hoạt động trên lĩnh vực giáo dục; đồng thời có cơ cấu kết hợp như đại biểu là người dân tộc Rag Lai, đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), đại biểu phụ nữ, đại biểu tái cử.

Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Hội nghị nhất trí với số lượng 105 người ứng cử, trong đó có 102 người được giới thiệu và ba người tự ứng cử để bầu chọn 54 đại biểu. 

Hội nghị cũng thống nhất việc phân bổ cụ thể số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử tại các cơ quan Đảng, khối các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, các cơ quan đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế.

17. Bình Phước

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã biểu quyết thống nhất giới thiệu số lượng 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và thông qua cơ cấu, thành phần người ứng cử. Có 11/41 đại biểu dự hội nghị đồng ý với dự kiến về cơ cấu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với tỉnh Bình Phước; 28/41 đại biểu đồng ý giới thiệu đại biểu doanh nghiệp trẻ thay cho đại biểu thuộc một trong 5 lĩnh vực khoa học - công nghệ; giáo dục; y tế; văn hóa - nghệ thuật; lao động - thương binh và xã hội do địa phương giới thiệu; 2 đại biểu không có ý kiến.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổng số đại biểu được bầu là 65. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các đại biểu đã thống nhất số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX là 115. Về cơ cấu kết hợp, theo dự kiến trong số 115 đại biểu tham gia ứng cử có 35% nữ, 14% người ngoài đảng; 11% trẻ tuổi; dân tộc thiểu số 5 người.

18. Hà Giang

Theo dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khoá XIV, tỉnh Hà Giang được bầu 6 đại biểu, trong đó Trung ương giới thiệu 2 đại biểu.

Các đại biểu đã thảo luận, nhất trí với định hướng của Trung ương và của tỉnh, đồng thời biểu quyết thống nhất số lượng ĐBQH khoá XIV của tỉnh là 6 đại biểu.

Tính đến 31/12/2015, tỉnh Hà Giang có 806.509 người, do đó số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là 60 đại biểu. Số lượng người ứng cử để Hiệp thương lần thứ nhất không quá 180 người. Thành phần đại biểu được giới thiệu ứng cử đảm bảo cơ cấu tỷ lệ quần chúng, nữ giới, trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet