Khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam tăng cao trong tháng 8/2015

Diệu Thùy

Theo Tổng cục Thống kê, khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam trong tháng 8/2015, tăng 17,6%.

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng 8, ước tính đạt 665 nghìn lượt người, tăng 12% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: Khách đến từ Trung Quốc đạt 159 nghìn lượt người, tăng 16,4% và tăng 17,6%.

Hàn Quốc 104,1 nghìn lượt người, tăng 42,5% và tăng 19,1%; Nhật Bản 63,2 nghìn lượt người, tăng 25,9% và tăng 0,7%.

Khách từ  Ma-lai-xi-a  24,5 nghìn lượt người, tăng 13,5% và tăng 27,2%; Xin-ga-po 19,2 nghìn lượt người, tăng 18,7% và tăng 34,1%; Vương quốc Anh 21 nghìn lượt người, tăng 25,5% và tăng 2,8%.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet