Khai mạc Đại đội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020

Minh Tâm

Sáng 13/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV long trọng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ninh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

349 đại biểu từ 20 Đảng bộ trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, thay mặt cho gần 90 nghìn đảng viên trong toàn đảng bộ, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ về dự Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV sẽ tập trung tổng kết đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2010-2015. Trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2015-2020. 

Trên cơ sở kết quả thảo luận của Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Đại hội cũng có nhiệm vụ lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2015-2020, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại đội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. 

Về dự và chúc mừng Đại hội có ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Ban Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, các ban, ngành Trung ương.

Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và 20/20 Đảng bộ trực thuộc tỉnh gắn với triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. 

Tại Đại hội, các Đảng bộ đã có nhiều đổi mới, chuẩn bị chu đáo các văn kiện; dành nhiều thời gian cho thảo luận; thực hiện thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư ở 79% Đảng bộ cơ sở; bầu trực tiếp Bí thư tại 17/20 Đảng bộ trực thuộc tỉnh và thí điểm nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại huyện Cô Tô và huyện Tiên Yên. Các Đại hội đã diễn ra dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đúng với nguyên tắc, điều lệ Đảng.

Cùng với quá trình tổ chức đại hội, cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành đã chỉ đạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân để lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các ngày lễ lớn trong năm 2015, góp phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra. Kết quả đại hội Đảng bộ các cấp và các phong trào thi đua sôi nổi đã tạo tiền đề quan trọng, góp phần tích cực vào việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Diễn văn khai mạc cũng đã nhận diện sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2020 và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, tham gia tích cực và có hiệu quả nhất vào nội dung, chương trình của Đại hội để góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Theo chương trình, chiều cùng ngày, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XIV nhiệm kỳ 2015-2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet