Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX

PV (Báo Bắc Ninh)

Ngày 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành khai mạc. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015. Báo cáo nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước: Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng cao, đạt bình quân 15,7%/năm, quy mô kinh tế đứng thứ 6 toàn quốc; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng CNH - HĐH, đã đạt và vượt chỉ tiêu 13/15 tiêu chí của tỉnh công nghiệp. Năm 2015, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm tới gần 95%; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 700 nghìn tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với mục tiêu Đại hội, đứng thứ 2 toàn quốc; hình thành được một số khu công nghiệp có công nghệ cao thu hút được trên 700 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký lũy kế lên tới hơn 11,2 tỷ USD; là một trong 7 tỉnh thu hút vốn FDI cao nhất. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh, là một trong 13 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách lớn nhất cả nước. Nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng phát triển nhanh cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, phát triển được hàng ngàn trang trại sản xuất kinh doanh hiệu quả; là tỉnh có hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ bậc nhất cả nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai tích cực, là một trong 10 tỉnh có số tiêu chí đạt cao nhất cả nước, dự kiến có 35 xã (chiếm 36,1% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015.

Quang cảnh đại hội

Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo có sự chuyển biến về chất, luôn đứng trong tốp 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về phong trào giáo dục và kết quả thi đại học, cao đẳng. Các lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thông tin, thể dục, thể thao; nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ; công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, giảm nghèo được chăm lo, nhiều chính sách đi trước hoặc hỗ trợ ở mức cao hơn so với Trung ương. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 42 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%.

Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Hoạt động của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy. Công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo.

Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ 21 theo hướng văn minh, hiện đại.   

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao và nhiệt liệt  biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã đạt được nhiệm kỳ qua. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích làm rõ thêm nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những mặt hạn chế, yếu kém để có hướng khắc phục. (Báo Bắc Ninh điện tử đăng toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí ).

Thay mặt Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương để cụ thể hóa vào phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Với tinh thần dân chủ, công khai Đại hội tiến hành bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 51 ủy viên với số phiếu tín nhiệm cao. Ngay sau khi công bố kết quả bầu cử, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tiến hành tổ chức hội nghị lần thứ nhất. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư Tỉnh ủy và các Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến được tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu đạt 100%. Các đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Nguyễn Tử Quỳnh,Nguyễn Thị Hà được tái cử  giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 ủy viên;  đồng chí Nguyễn Văn Hùng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ngày 25-9, Đại hội tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và bế mạc.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet