Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII

PV (Báo Điện Biên Phủ)

Ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

Về dự Đại hội còn có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng các đồng chí cán bộ lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu các tỉnh: Lai Châu, Sơn La; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, đại biểu anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động và các đại biểu chính thức đại diện cho hơn 30 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII có chủ đề "Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phấn đấu xây dựng Điện Biên thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc".

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, đa số các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội XII đảng bộ tỉnh Điện Biên đề ra đều đạt và vượt. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm (2010 -2015) ước đạt 9,11%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Năm 2015: Khu vực nông, lâm nghiệp 23,1%, giảm 6,76%; công nghiệp - xây dựng 31,35%, tăng 1,26%; dịch vụ 45,55%, tăng 5,48% so với năm 2010. Bình quân GRDP đầu người năm 2015, ước đạt 23,6 triệu VNĐ (1.130 USD), tăng 89,43% so với năm 2010. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Các vấn đề xã hội bức xúc được chỉ đạo giải quyết có kết quả, nhất là chương trình xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đời sống của nhân dân nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh giữ vững; quan hệ đối ngoại mở rộng; khối đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm có chuyển biến tiến bộ. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng ở các nội dung và nhiệm vụ.

Trong phương hướng 5 năm (2015 - 2020), Điện Biên tập trung phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tiền năng, lợi thế; xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch; thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến, xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và ngành, lĩnh vực có thế mạnh...

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã giành được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí gợi ý, nhấn mạnh một số vấn đề để thảo luận: Đảng bộ tỉnh Điện Biên cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ việc xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên trước hết là trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo phát huy tiềm năng, thế mạnh, truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, các địa phương trong cả nước để tạo bứt phá, phát triển nhanh hơn. Đồng chí cũng đề nghị, Đại hội thảo luận, phân tích rõ thời cơ, thách thức trong bối cảnh chung của đất nước và điều kiện thực tế của tỉnh; xác định nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn thứ tự ưu tiên và làm rõ khâu đột phá trong phát triển kinh tế. Điện Biên cần tập trung phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, coi trọng giữ rừng, trồng rừng, trồng cây cao su, cà phê, chè, chăn nuôi gia súc; khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển một số ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là công nghiệp khai khoáng, thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng… Phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch, nhất là du lịch văn hóa, lịch sử và kinh tế cửa khẩu…

Cùng với việc thảo luận các văn kiện, đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị các đồng chí đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm trong lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho Đảng bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020, bảo đảm lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra; đồng thời lựa chọn các đồng chí tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XII của Đảng…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet