Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Lê Sơn (Báo Lào Cai)

Ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chính thức khai mạc với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, dân chủ, đổi mới; đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc”.

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 về những thành tựu đạt được, chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân những thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đại hội sẽ quyết định những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn 2016 - 2020 với tinh thần quyết tâm đổi mới mạnh mẽ để Lào Cai phát triển với yêu cầu cao hơn. Đại hội sẽ nghe Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2010 – 2015; Báo cáo tổng hợp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội sẽ bầu cử những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức, có đủ trí tuệ và năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đủ sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Lào Cai đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã đoàn kết đồng hành cùng chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, giành được nhiều thành tựu quan trọng. Ở thời điểm hiện tại, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lào Cai đang duy trì ở mức cao: 14,1%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tích cực, hiện nay, ngành công nghiệp, dịch vụ đang chiếm gần 85% tỷ trọng kinh tế của tỉnh; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,4 triệu đồng/người/năm.

Nhiệm kỳ vừa qua, Lào Cai đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức mô hình “tuyên vận” đạt hiệu quả cao. Trong 5 năm từ 2010 - 2015, Lào Cai đã kết nạp được trên 10.000 đảng viên, đến nay, 100% thôn bản của tỉnh đều có chi bộ độc lập.

Trong tổng số 27 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra, Lào Cai đã thực hiện vượt và đạt 25 mục tiêu. Đối với 393 mục tiêu của 7 chương trình, 27 đề án, Lào Cai cũng có 313 mục tiêu vượt và đạt.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ XV, giai đoạn 2015 -2020, Báo cáo chính trị trình đại hội đã đề ra một số mục tiêu, định hướng như: Phấn đấu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - thương mại - dịch vụ; đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, đổi mới; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet