Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XII

Quỳnh Trang (Cổng TTĐT Ninh Thuận)

Sáng ngày 23/9/2015, Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận tổ chức khai mạc Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về dự và chỉ đạo đại hội.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XII chỉ rõ, qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, tỉnh Ninh Thuận đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng cao hơn giai đoạn trước; văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đã hoàn thành 19/25 chỉ tiêu chủ yếu đại hội đề ra, trong đó: kinh tế 3/9 chỉ tiêu, xã hội 9/9 chỉ tiêu; môi trường 3/3 chỉ tiêu; quốc phòng, an ninh 2/2 chỉ tiêu; xây dựng Đảng 2/2 chỉ tiêu. Đại hội cũng đã đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn tới đó là: thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phát huy tốt vai trò các đoàn thể, thực hiện các phong trào hành cộng cách mạng; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm…

Quang cảnh đại hội

Về khuyết điểm, kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng sức cạnh tranh thấp; chưa khai thác hiệu quả những tiềm năng và lợi thế, nhất là lợi thế về phát triển nông nghiệp, du lịch, năng lượng tái tạo, chưa tạo ra những sản phẩm chủ lực, có thương hiệu gắn với thế mạnh của Ninh Thuận. Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn thấp so với các địa phương khác.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Với những nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí đề nghị Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục bám sát các quy hoạch vùng, tiểu vùng, quy hoạch các ngành, lĩnh vực và quy hoạch tổng thể của tỉnh đã được phê duyệt để xác định đúng các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tạo bước phát triển mới cho tỉnh. Tăng cường xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực mũi nhọn như: phát triển kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng. Đẩy mạnh việc chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có khả năng chịu hạn gắn với ứng dụng công nghệ cao. Tập trung phát triển các sản phẩm đặc thù, có lợi thế của tỉnh như: nho, táo, tỏi, dê, bò, cừu…gắn với công nghiệp chế biến và phát triển thị trường tiêu thụ. Phát triển đồng bộ khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản; chú trọng nâng cao năng lực tàu thuyền để khai thác xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biển. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng đầu nguồn các hồ chứa. Phát triển hạ tầng du lịch, tăng cường liên kết với các thành phố: Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh để phát triển du lịch; đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc thù như: du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng… Quan tâm phát triển công nghiệp năng lượng sạch, các ngành công nghiệp phụ trợ, phục vụ cho việc xây dựng Nhà máy điện hạt nhân. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, trọng tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong tỉnh. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet