Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII

Hương Giang (Báo Phú Thọ)

Sáng ngày 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.
Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc; Phạm Gia Khiêm – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng 334 đại biểu chính thức được bầu từ 18 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho trên 95 ngàn đảng viên của 801 tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ; phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc bộ”.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 5,87% (bình quân cả nước 5,82%). Quy mô của nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 40.400 tỉ đồng, tăng 84% (đứng đầu trong các tỉnh vùng Tây Bắc); GRDP bình quân đầu người đạt 29,5% triệu đồng, tăng 77,4% so với năm 2010 (đứng thứ 3 trong các tỉnh vùng Tây Bắc). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tiến bộ, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh; tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng 36,5%, dịch vụ 38%, nông lâm nghiệp 25,5%. Tốc độ thu ngân sách bình quân tăng 16%/năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng 19,9%/năm. Tỉ lệ hộ nghèo còn 7,89% (bình quân vùng Tây Bắc là 15,5%), đưa Phú Thọ thoát khỏi tỉnh nghèo.
 
Đặc biệt ba khâu đột phá Nghị quyết Đại hội XVII đề ra được tập trung chỉ đạo. Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt đạt kết quả quan trọng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển đột phá, đã hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các công trình văn hóa – xã hội, tạo diện mạo đô thị có nhiều đổi mới, khởi sắc. Khâu đột phá về đào tạo nguồn nhân lực đạt kết quả quan trọng; các cơ sở giáo dục đào tạo nghề trên địa bàn được củng cố, nâng cấp; mở rộng các ngành nghề đào tạo, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; chất lượng giáo dục được nâng lên, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có thành tích giáo dục khá của cả nước. Kết cấu hạ tầng du lịch được tăng cường đầu tư; bước đầu đưa vào khai thác các dự án thành phần tại các khu du lịch trọng điểm của tỉnh, góp phần đưa giá trị tăng thêm của thương mại – dịch vụ chiếm tỉ trọng tăng lên trong tổng sản phẩm toàn tỉnh và trong khối ngành dịch vụ.
 
Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, chính sách đối với người có công được quan tâm thực hiện; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững trật tự an toàn xã hội; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực.
 
Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục.
 
Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010 – 2015; rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định mục tiêu tổng quát giai đoạn 2016 – 2020 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; ý thức trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chính quyền các cấp hiệu lực, hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế, giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ và các thành phần kinh tế; tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm trong bốn khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và du lịch để kinh tế phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc bộ.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những nỗ lực cố gắng, thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; thảo luận sâu, phân tích rõ về những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để đóng góp với Đại hội những chủ trương, giải pháp khắc phục một cách có hiệu quả để nhiệm kỳ tới Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững hơn.
 
Cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2015 - 2020 đã nêu trong báo cáo chính trị tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Đại hội phân tích kỹ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, gắn với bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng để đưa ra được những giải pháp khả thi, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để Phú Thọ thực sự trở thành trung tâm phát triển của vùng trung du và miền núi Bắc bộ. Trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Phú Thọ cần quán triệt sâu sắc quan điểm xuyên suốt là "phát triển nhanh, bền vững", từ đó xây dựng cơ chế đột phá, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp xanh với hàm lượng khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với bảo tồn, phát triển văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; gắn phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Trong những năm tới, tỉnh cần quan tâm đầu tư  giáo dục – đào tạo, phấn đấu đưa Phú Thọ dần trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của cả vùng trung du và miền núi Bắc bộ, tạo động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức.Chăm lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, xem đây là một khâu quyết định để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ Đảng bộ đã đề ra. Đồng thời, làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng chỉ đạo Đảng bộ tỉnh tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác xây dựng Đảng phải thực sự là then chốt và được thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất, đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ đề ra. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đại hội quan tâm đến cán bộ trẻ, tỉ lệ nữ như tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị; đồng thời, lựa chọn những những đại biểu đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội sẽ thảo luận Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và dự thảo các văn kiện của Trung ương; bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet