Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI

Nguyễn Đoan (Báo Quảng Nam)

Sáng nay 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự và chỉ đạo đại hội.
Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, do đồng chí Phan Việt Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam trình bày tại đại hội nêu bật những thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua.Trong đó, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô được nâng lên đáng kể; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân gần 11,5%/năm.

GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 41,4 triệu đồng, vượt 6,4 triệu đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XX đề ra.Thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 ước đạt 12.800 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với năm 2010. Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong GRDP giảm hơn 6%, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng lên tương ứng. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh đã khẳng định được vị thế trên thị trường như: Ô tô, giày da, may mặc... Các ngành thương mại, dịch vụ phát triển tốt. Du lịch phát triển cả về quy mô và chất lượng, đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nông nghiệp từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với thị trường.

Toàn cảnh đại hội
Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, trọng tâm là tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Nhìn chung, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4.

Tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Qua việc tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Đảng và nhân dân. Qua đó, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và giáo dục cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên thường xuyên có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.


Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội

Báo cáo Chính trị trình đại hội lần này cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, các nguyên nhân và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ quyết nghị.

Đại hội  Đảng bộ tỉnh Quảng Nam cũng có nhiệm vụ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, có uy tín, có khả năng tập hợp khối đại đoàn kết để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội sẽ quyết nghị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet