Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

PV ( Báo Thanh Hóa)

Sáng nay, 23-9-2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành khai mạc trọng thể. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Dự chỉ đạo đại hội còn có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội; Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương cùng 447 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 20 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 có chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Toàn cảnh đại hội

Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trình bày nhấn mạnh: Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII của tỉnh diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, Với tinh thần cách mạng tiến công, với trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng, tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung: Thảo luận Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trên cơ sở đó chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2015 – 2020; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu dự đại hội

Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong đó, phương hướng chung được xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng, phát triển công nghiệp là then chốt, tập trung phát triển du lịch và các dịch vụ có lợi thế; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.
Đồng chí cơ bản đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới; đồng thời định hướng một số vấn đề để Đại hội tiếp tục quan tâm thảo luận, tạo sự nhất trí cao, để triển khai, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Trương Tấn Sang tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất định sẽ tận dụng được thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiếp tục đưa Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, toàn diện, để Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet