Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X

PV

Ngày 15/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chính thức được khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và 344 đại biểu đại diện cho hơn 38.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã đề ra. Kinh tế tăng trưởng (GDP) bình quân 05 năm đạt 11,53%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nhóm ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 21,73%; dịch vụ chiếm 34,48%; nông - lâm - thủy sản chiếm 43,79%...

Quang cảnh đại hội

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa - thể thao, thông tin và truyền thông có tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện khá tốt; đời sống các tầng lớp nhân dân không ngừng cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,63% năm 2011, còn 7,66% năm 2015. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tiến bộ; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; phong trào thi đua yêu nước được duy trì, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Trà Vinh đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.

Nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh Trà Vinh đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh một số yêu cầu để Đảng bộ Trà Vinh đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đột phá chiến lược, đó là: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các sản phẩm thế mạnh của tỉnh, như: lúa gạo, trái cây, thủy sản… Với lợi thế được Chính phủ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, một trong những khu kinh tế biển trọng điểm, Trà Vinh cần đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển trọng tâm nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ với bước đi phù hợp, hiệu quả.                  

                           Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi đại biểu về dự Đại hội.

Trà Vinh là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, vì vậy tỉnh cần thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng biển. Tăng cường xây dựng Đảng, thường xuyên xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Đây là tiền đề để Trà Vinh phát triển nhanh và vững chắc hơn trong thời gian tới - đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.   

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 còn diễn ra đến hết ngày 16/10/2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet