Khai mạc Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ V nhiệm kỳ 2015- 2020

Nguyễn Duyên

Ngày 22/7, tại Hà Nội, Đảng bộ quận Cầu Giấy tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP  Hà Nội đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2010- 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trước yêu cầu đô thị hoá nhanh, Đảng bộ, chính quyền quận đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp, huy động, khai thác tốt các nguồn lực để phát triển và đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các lĩnh vực. Kinh tế của quận chuyển dịch đúng hướng và tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Thương mại, dịch vụ chiếm 61,8% và tăng trưởng bình quân 17,6%/năm, với các loại hình dịch vụ chất lượng cao; Công nghiệp, xây dựng chiếm 38,2% và tăng trưởng bình quân 13%/năm. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2010-2015 ước đạt 16.374 tỷ đồng, tăng bình quân 10,96%/năm. 

Đoàn đại biểu điều hành Đại hội

Công tác đầu tư xây dựng, quản lý và phát triển đô thị được tập trung chỉ đạo và chuyển biến tích cực, tạo bước đột phá. Tính đến tháng 6/2015, trên địa bàn quận cấp được 4.453 giấy phép bằng 956.357 m2 sàn xây dựng, tỷ lệ công trình cấp phép xây dựng đạt 96,4%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Quận đã đầu tư xây dựng và nâng cấp cải tạo 255 dự án thoát nước với tổng kinh phí 242,6 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu nước sạch, giải quyết được vấn đề ngập úng trên địa bàn. Văn hoá, xã hội được phát triển mạnh mẽ và toàn diện, an sinh xã hội được bảo đảm. Giáo dục và đào tạo phát triển mạnh về cả quy mô và chất lượng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu học tập của nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Thảo biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực cùng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị quận tiếp tục tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ hơn, sâu sắc hơn các bài học kinh nghiệm đã được rút ra. Từ đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, đề ra những giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ tới. Tiếp tục quán triệt phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11-13%/năm, quận Cầu Giấy cần thực hiện các giải pháp tích cực, hiệu quả đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng: Dịch vụ-Thương mại và Công nghiệp-Xây dựng. Thu hút đầu tư phát triển các trung tâm thương mại, chợ theo quy hoạch. Tập trung phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao ở các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, giáo dục đào tạo, y tế, viễn thông, điện tử, tin học. Đẩy mạnh ứng dụng KHCN, phát triển kinh tế tri thức, trong đó, cần quan tâm phát triển khu Công nghệ thông tin tập trung của quận nhằm thu hút vốn, chất xám, công nghệ tiên tiến, lao động có trình độ cao. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần thúc đẩy nâng cao xuất tăng trưởng kinh tế của quận nhanh và bền vững.

Trên cơ sở các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, quận cần chủ động xây dựng kế hoạch và huy động sử dụng tốt hơn các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư. Từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nhất là hệ thống giao thông, vệ sinh và môi trường. Để tăng cường quản lý đô thị, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước, chính quyền đô thị kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, sai phép, phá vỡ quy hoạch, kiến trúc đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất trên địa bàn; không để tồn tại những dự án treo. Đẩy mạnh việc chỉnh trang trật tự văn minh đô thị đi liền với tăng cường kiểm tra xử phạt các vi phạm nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ cương. 
Đồng chí Nguyễn Thế Thảo cũng đề nghị quận xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên;… Cùng với đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền quận, phường; phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ngay sau Đại hội, cấp ủy khóa mới khẩn trương quán triệt và cụ thể hoá Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet