Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII

PV

Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kì 2015-2020 chính thức khai mạc tại thành phố Bắc Giang. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa dự và chỉ đạo đại hội.
Tham dự đại hội còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương.

 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc".

Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân của Bắc Giang đạt 9,4%/ năm. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 15,5%/năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu Đại hội 17 đề ra, chất lượng tăng trưởng chưa ổn định, chưa vững chắc.

Quang cảnh khai mạc Đại hội Đảng bộ Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất nông nghiệp mặc dù đã tạo được vùng sản xuất hàng hóa nhưng nhìn chung còn phân tán, nhỏ lẻ, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn yếu kém. Chất lượng hoạt động dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội cải thiện còn chậm. 5 năm qua, công tác xây dựng đảng đã được các cấp ủy tập trung chỉ đạo.

Việc thực hiện các nguyên tắc trong Đảng được tăng cường, dân chủ trong sinh hoạt Đảng được đề cao, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, xếp loại đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, khách quan; chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thực chất hơn. Bình quân mỗi năm, toàn đảng bộ tỉnh kết nạp được 2500 đảng viên.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém như tốc độ tăng trưởng GRDP 9,4% chưa đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra (11-12%/năm); chất lượng tăng trưởng chưa ổn định, vững chắc. Sản xuất nông nghiệp mặc dù đã tạo được các vùng sản xuất hàng hóa nhưng nhìn chung còn phân tán, nhỏ lẻ. Chất lượng các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa xã hội cải thiện còn chậm. Tình hình an ninh, trật tự xã hội còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; tội phạm hình sự, kinh tế đang có biểu hiện gia tăng. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có mặt còn hạn chế. Việc khắc phục một số khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" ở một số tổ chức đảng chưa thật sự quyết liệt, triệt để. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở chậm được nâng lên...

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp  nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội xác định  giai đoạn 2015-2020, tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực (cả kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh...), các khu vực (cả thành thị và nông thôn), các vùng miền (cả đồng bằng, trung du, miền núi). Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn tốc độ chung của cả nước.

Về một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10 - 11%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt trên 5.200 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.000 - 3.200 USD. Giá trị sản xuất trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt khoảng 110-120 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 4%/năm. Tỷ lệ dân số đô thị từ 22-23%. Tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 35 - 40%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%. Đại hội xác định 6 nhiệm vụ và 13 giải pháp chủ yếu thực hiện, giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Tô Huy Rứa phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Tô Huy Rứa biểu dương những kết quả quan trọng và khá toàn diện của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang đạt được trong nhiệm kì qua. Biểu dương thái độ thẳng thắn, cầu thị, trách nhiệm của Đảng bộ trong việc đánh giá những hạn chế, tồn tại.

Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Nhiệm kì tới, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cần tập trung thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, nâng cao sức cạnh tranh, coi trọng phát triển liên kết vùng, tranh thủ các lợi thế của tỉnh để phát triển, chú trọng đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: "Cần chú trọng đầu tư nông nghiệp, nông thôn, chế biến, tiêu thụ nông- lâm sản, tạo chuỗi liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ bảo đảm phát triển nông nghiệp ổn định, bền vững, dựa trên tiềm năng đất đai và các kinh nghiệm đã có để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nhất là vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, chăn nuôi có quy mô lớn. Tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩn từng bước đưa sản phẩm nông nghiệp chủ lực với nhiều mặt hàng tham gia xuất khẩu đồng thời cung ứng cho Thủ đô Hà Nội và các đô thị lớn”.

Đồng chí Tô Huy Rứa cũng lưu ý Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cần coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức Đảng, thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII diễn ra đến ngày 3/10.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet