Khai mạc đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII

PV (Báo Lai Châu)

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) chính thức khai mạc. Dự và chỉ đạo đại hội, có đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Dự đại hội còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, đại diện các tỉnh Lào Cai, Sơn La; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ cùng 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 23.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành, đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội trước đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt gần 8% /năm; bình quân đầu người đạt 18,2 triệu đồng, tăng 1,85 lần so với 2010.

Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá toàn diện; tổng sản lượng lương thực đạt gần 190 nghìn tấn; diện tích cây công nghiệp được mở rộng; độ che phủ rừng đạt trên 45%, chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Tiềm năng công nghiệp thủy điện được khai thác hiệu quả; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với 2010; thương mại dịch vụ phát triển nhanh; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu

Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục, y tế được quan tâm; công tác an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20,48% giảm bình quân 5,2% /năm. Vấn đề giải quyết việc làm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng. Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới; công tác xây dựng Đảng được quan tâm, tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn. Việc triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu quả… Nhờ vậy, đến nay Lai Châu đã cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Báo cáo cũng đánh giá: Lai Châu vẫn là tỉnh nghèo; kinh tế phát triển chưa bền vững, quy mô nhỏ, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; một số chỉ tiêu chưa đạt Nghị quyết Đại hội. Văn hóa - xã hội có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; đời sống vật chất, tinh thần một bộ phận Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng có mặt còn hạn chế. Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý điều hành của chính quyền một số nơi, trình độ năng lực một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể một số nơi hiệu quả chưa cao.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ tỉnh đề ra 10 mục tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ cụ thể, 6 nhóm giải pháp, 3 chương trình trọng điểm để thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết. Trong đó: chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP: 10-12%/năm; 35-40% xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu ngân sách trên địa bàn: trên 2.000 tỷ đồng; 100% xã có đường ôtô đến trung tâm xã đi lại được các mùa; 100% bản có đường ôtô hoặc xe máy đi lại thuận lợi; trên 85% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% dân số đô thị được sử dụng nước sạch; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lai Châu đã giành được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề nghị, Đại hội tiếp tục phân tích, thảo luận, làm rõ thêm nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan dẫn đến những hạn chế, yếu kém nói trên một cách nghiêm túc, thấu đáo. Từ đó, đề ra những giải pháp khả thi khắc phục cho được những tồn tại hạn chế đó trong nhiệm kỳ tới. Làm sao để tỉnh Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía bắc.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 tới, tỉnh Lai Châu cần tập trung vào một số vấn đề như: làm rõ thời cơ, lợi thế cũng như mặt khó khăn, hạn chế của tỉnh để xác định đúng mục tiêu cần đạt được trong năm năm tới, gắn với đó là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm đột phá để Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

Thực hiện đồng bộ lĩnh vực văn hóa - xã hội, trọng tâm là tập trung nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo để giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện nghèo. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, quan tâm làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, chủ động phòng ngừa và xử lý tốt các vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh về tôn giáo, dân tộc, biên giới.

Tập trung xây dựng Đảng bộ, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực sự coi đây là nhiệm vụ then chốt, là yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đúng theo nguyên tắc, thủ tục và quy trình bầu cử. Sáng suốt lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chỉ đạo triển khai tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet