Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X

PV

Sáng 14/10, Đảng bộ tỉnh Long An khai mạc Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 .Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long Anh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện. Điểm nổi bật của nhiệm kỳ qua là 4 chương trình đột phá, 9 công trình trọng điểm được tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện và đạt kết quả khả quan, tạo tác động mạnh mẽ, thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh phát triển toàn diện.

5 năm qua, kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 11,25%/năm; cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá cao, bình quân đạt 15,25%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt mức tăng trưởng bình quân 22%/năm.

Quang cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, có 3 trong số 21 chỉ tiêu phát triển cơ bản mà Đại hội lần thứ IX đặt ra nhưng chưa thực hiện được, là: bình quân hàng năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 11,25% trong khi chỉ tiêu là 13,5 đến 14%, huy động vốn đầu tư xã hội ở mức 37,6% so với chỉ tiêu 42% và kim ngạch xuất khẩu tăng 21% so với chỉ tiêu 25%.

Tại đại hội này, các đại biểu tập trung thảo luận và đưa ra các giải pháp chỉ đạo các ngành, các cấp, huy động tối đa sức dân để đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển, hướng đến một số chỉ tiêu cụ thể, như: hàng năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 9 đến 9,5%, thu nhập bình quân đầu người từ 80 đến 85 triệu đồng/năm, sản lượng lúa 2,8 triệu tấn/năm… Trong đó, Long An phấn đấu có một nửa số xã, tương đương với hơn 80 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.


Ủy viên Bộ Chính trị, ​​Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội​

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Do đó việc chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp là trọng tâm có ý nghĩa lâu dài. Tỉnh cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch đảm bảo với quy hoạch của tỉnh và vùng. Trong đó quan tâm quy hoạch định hướng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể trong nông nghiệp".

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet