Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI

PV (Báo Phú Yên)

Sáng 14/10, tại TP.Tuy Hòa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội, có các đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng 339 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 34 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân tỉnh Long An đã tiếp tục phấn đấu, giành được nhiều thành tựu rất quan trọng và tương đối toàn diện. Nền kinh tế của tỉnh phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư phát triển đáng kể; một số dự án lớn đang được triển khai. Bộ mặt nông thôn, miền núi, các đô thị có nhiều đổi mới, khởi sắc. Văn hoá, giáo dục, y tế, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường. Dân chủ xã hội và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên

Nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An sẽ tập trung đánh giá những thành tựu đạt được một cách khách quan, toàn diện, cũng như những yếu kém, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; quyết định định hướng phát triển tỉnh nhà trong 5 năm tới, đồng thời góp ý xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp tới. Đại hội cũng sẽ xem xét, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI và lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ tỉnh Phú Yên bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Về dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên đã phấn đấu đạt được trong 5 năm qua, đã góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước. Bên cạnh những thành tựu đạt được của tỉnh, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích những khuyết điểm, hạn chế trong Báo cáo chính trị đã chỉ rõ, để nhận thức đầy đủ hơn nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực, khắc phục một cách có hiệu quả những hạn chế, yếu kém để nhiệm kỳ tới Phú Yên sẽ bứt phá phát triển nhanh hơn và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Theo chương trình, Đại hội sẽ diễn ra đến hết ngày 16/10/2015.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet