Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020

PV (Đài PTTH Thái Bình)

Ngày 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có chủ đề: “Tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; huy động mọi nguồn lực để xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Quang cảnh đại hội

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình bày tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng và tương đối toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Nền kinh tế ổn định, tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng; kết cấu hạ tầng được tăng cường. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; giữ vững ổn định chính trị - xã hội và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được nâng lên. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, dự thảo Báo cáo chính trị đề ra các mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong 5 năm tới để Đại hội thảo luận và quyết định, tạo nền tảng phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và biểu dương những thành quả Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nhất định sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới Thái Bình cần tập trung thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

Chú trọng tạo liên kết vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng, hợp tác với các tỉnh trong vùng phát triển tiềm năng về kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, xuất khẩu. Tập trung rà soát, bám sát các nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xác định các đột phá và các ngành mũi nhọn để ưu tiên phát triển.
Tỉnh cần triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất”.

Cùng đó, Thái Bình cần tập trung khôi phục, phát triển làng nghề truyền thống vốn là thế mạnh của tỉnh, xây dựng, phát triển các làng nghề mới, qua đó tạo việc làm cho nhiều lao động; tiếp tục kêu gọi đầu tư, hợp tác với các doanh nghiệp có kinh nghiệm, các tập đoàn lớn trong và ngoài nước để phát triển sản xuất công nghiệp, trong đó chú trọng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế ven biển Thái Bình.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet