Khai mạc Đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên của Đảng bộ TP Hà Nội

ND

Sáng 29/6, Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã khai mạc. Đây là Đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên của các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội được tổ chức.

Là địa bàn nông thôn có nhiều khó khăn, nhất là sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô đã sáp nhập thêm 3 xã miền núi đặc biệt khó khăn, tuy nhiên sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, đến nay huyện Thạch Thất đã có nhiều tiến bộ, đạt được nhiều thành tích, đáng kể là trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 11,89%; tổng nguồn vốn đầu tư trong nhiệm kỳ đạt trên 9,8 tỷ đồng. Năm 2015, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 12,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 35 triệu đồng, vượt 116,6% mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản tiếp tục được đầu tư phát triển. 

Tổng giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt trên 8,5 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 12,3%/năm; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển phong phú, đa dạng. Tổng giá trị năm 2015 ước đạt trên 2,5 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 15%/năm. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi bật. Song song với phát triển kinh tế, sự nghiệp văn hoá - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến, tiến bộ; công tác quốc phòng - an ninh được bảo đảm; Hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được củng cố, chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai tích cực, đạt kết quả quan trọng. 

Toàn cảnh Đại hội Đảng huyện Thạch Thất     Nguồn:hanoi.gov.vn

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị cũng chỉ ra những khuyến điểm, hạn chế như phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đồng đều, một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt được mục tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ ở một số địa phương chưa tốt, chậm có giải pháp khắc phục; chất lượng giáo dục chưa đồng đều; một số nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương chất lượng chưa tốt; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hộ còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành ở một số địa phương, đơn vị còn bộc lộ những yếu kém, khuyết điểm; công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng chuyển biến chưa đồng bộ...

Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá và một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 như: tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 12,68%, thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 70 triệu đồng, 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới; 80% số trường mầm non, tiểu học, THCS công lập đạt chuẩn quốc gia, duy trì 100% số xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 1,5% vào cuối năm 2020...

  Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu chị đạo tại Đại hôi     Nguồn:hanoi.gov.vn

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nôi biểu dương công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Huyện uỷ Thạch Thất. Đồng chí đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực cùng những thành tựu, kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất đã đạt được trong 5 năm qua. Trước những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, Bí thư Thành uỷ đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục nghiên cứu, thảo luận làm rõ thêm để lựa chọn đúng các giải pháp hữu hiệu nhằm nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian ngắn nhất. Đồng chí cơ bản tán thành với những nội dung đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 10 nhóm nhiệm vụ trong phương hướng phát triển thời gian tới. 

Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị nhấn mạnh thêm một số nội dung như phát triển theo định hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp cần chú trọng vừa bảo đảm tỷ lệ cơ cấu kinh tế... Đảng bộ huyện cần tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá đặc trưng của thủ đô Hà Nội, đặc biệt là khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hoá và con người phát triển toàn diện... Ngay sau Đại hội, Đảng bộ huyện cần tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trong quá trình tổ chức thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch hực hiện Nghị quyết với giải pháp hữu hiệu, lộ trình thực hiện cụ thể từ nay đến hết 2020. 

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, sáng suốt, các đại biểu đã bầu ra được 43 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất khóa XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020). Ngay trong chiều 29/6, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất khóa XXIII đã tiến hành họp phiên thứ nhất.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet