Khai mạc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội

PV

Ngày 30-7, Đại hội lần thứ II Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội chính thức diễn ra. Tới dự có đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

Là đảng bộ mới được thành lập, có đặc điểm đặc thù đó là không có chính quyền và tổ chức công đoàn cùng cấp; đảng viên đông, địa bàn hoạt động rộng, cả trong và ngoài nước,… Song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, ý chí và quyết tâm cao, Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thử thách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Hầu hết doanh nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung ứng khối lượng lớn sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho nhu cầu thị trường, hàng năm bảo đảm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, tạo nguồn thu ngân sách, đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng kinh tế Thủ đô. Đặc biệt, công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên đặc biệt được chú trọng.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 10 - 20%. Đến năm 2020, doanh nghiệp trong Khối có tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế 12 - 15%, đóng góp vào ngân sách TP 3.000 - 3.500 tỷ đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho trên 70.000 lao động. Phấn đấu hàng năm có tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, trên 50% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, phát triển trên 400 đảng viên mới...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng tình với nhiệm vụ của đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội đề ra trong giai đoạn tới và đề nghị Đảng ủy Khối cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; bảo đảm cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; cải thiện, nâng cao đời sống người lao động. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Phó Bí thư Thường trực thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo đại hội

Đảng bộ Khối DN Thành phố cần tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá XI về tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đồng thời, phải có trách nhiệm cùng với các ngành, các cấp xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 09, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Đảng bộ Khối chú trọng xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân. Phát huy ý thức và tinh thần dân tộc, các doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân cùng với người lao động xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp gắn với thương hiệu sản phẩm có uy tín trên thị trường. Khuyến khích, hướng dẫn, đảm bảo công bằng về lợi ích để thúc đẩy người lao động không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao tay nghề, sản xuất hàng hóa với năng suất, chất lượng, hiệu quả. Chú trọng giải quyết việc làm ổn định cho người lao động, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đặc biệt lưu ý Đảng bộ Khối cần tập trung đầu tư trí tuệ, công sức để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đúng với ý nghĩa là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của doanh nghiệp. Công tác xây dựng Đảng cần được thực hiện đồng bộ và có chất lượng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức....

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên; tập trung xây dựng chương trình công tác, kế hoạch, đề án cụ thể, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet