Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X

Đức Hoảnh (Báo Tây Ninh)

Ngày 14-10, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2010-2015, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong chương trình đột phá về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế; các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển; công tác an ninh - quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những kết qủa trong phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, dân và quân tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua. Tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân hàng năm 10,5%, cao hơn bình quân của cả nước; chương trình an sinh xã hội, nhất là xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tốt. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2015 giảm còn 1,59%, tổng thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 2.600 USD, cao hơn mức bình quân của cả nước.

Tuy nhiên, tỉnh cũng cần nỗ lực khắc phục những yếu kém, hạn chế về một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội chưa đạt; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; nông nghiệp phát triển chưa mạnh và vững chắc; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; việc đăng ký làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số đơn vị, cá nhân còn chung chung, chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao;…


Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng hoa chúcmừng Đại hội

Thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh, huy động, sử dụng các nguồn lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tăng cường lãnh đạo để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại ngành, lĩnh vực để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh, tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là nhân lực chất lượng cao; tiếp tục tăng cường quốc phòng, an ninh; chăm lo tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới và tăng cường công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet