Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII

PV (Báo Yên Bái)

Sáng ngày 30/9/2015, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Hà Thị Khiết – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết; khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế; phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có nhiệm vụ xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; đồng thời quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới với những chỉ tiêu quan trọng, trên cơ sở dự báo, đánh giá chính xác những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức để có đường hướng, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, quyết tâm đưa "Yên Bái tự tin vững bước cùng cả nước đi lên trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển".

Toàn cảnh phiên khai mạc đại hội

Từ việc đánh giá kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần này sẽ nghiêm túc kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ vừa qua, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, giúp cho Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng sẽ tập trung dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng, đồng thời sáng suốt lựa chọn, bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín, là trung tâm đoàn kết để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh đề ra và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Để các nội dung, chương trình của Đại hội đề ra hoàn thành theo đúng kế hoạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung tư tưởng, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao trách nhiệm cá nhân để thảo luận và quyết định một cách đúng đắn, sáng suốt các vấn đề quan trọng Đại hội đề ra, bảo đảm sự thành công của Đại hội.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình, nội dung đã đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra trong 3 ngày, bế mạc vào ngày 1/10/2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet