Khai trương điểm kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất

Phương Anh Linh

Chiều 14/1 Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tổ chức lễ khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành.

Đây là bước tiến mới trong tiến trình cải cách hiện đại hoá thủ tục hải quan, tiến đến việc giảm thời gian thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ngang bằng với các nước.

Theo đó, với việc ra mắt địa điểm kiểm tra chuyên ngành này, các cơ quan sẽ bố trí cán bộ nhân viên trực tiếp làm việc, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra ngay tại cửa khẩu. Quy trình tiếp nhận hồ sơ, thông báo kết quả kiểm tra được kết nối với hệ thống một cửa quốc gia hoặc phần mềm kết nối giữa cơ quan Hải quan và cơ quan kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.

Đại diện hải quan, cơ quan kiểm tra chuyên ngành và đại diện doanh nghiệp bắt tay giao ước tại buổi ra mắt.

Số liệu thống kê năm 2014 và 2015, thời gian từ khi đăng ký tờ khai cho đến khi thông quan, giải phóng hàng trung bình đối với hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành là 14 ngày, trong đó thời gian thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan chỉ chiếm 28%. Kết quả này cho thấy, thời gian thông quan hàng hóa phụ thuộc rất nhiều vào việc kiểm tra của các cơ quan chuyên ngành.

Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành chiếm tỷ lệ 34.12% số lượng tờ khai nhập khẩu.

Do đó, việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành ngay tại cửa khẩu sẽ giúp thay đổi đáng kể về thời gian và chi phí cho doanh nghiệp so với thời gian trung bình trước đây.

Triển khai kế hoạch trên của Cục Hải quan TP.HCM, cùng ngày Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cũng đã tổ chức lễ khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại khu vực cảng Cát Lái.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet