Những phụ nữ 'bó chân gót sen' cuối cùng ở Trung Quốc

Những phụ nữ 'bó chân gót sen' cuối cùng ở Trung Quốc
infonet Những phụ nữ có đôi bàn chân gót sen - tiêu chuẩn sắc đẹp thời phong kiến, nay chỉ còn sót lại ở huyện Weining Yi, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Chuyện bốn phương

Du lịch

Xem thêm trên infonet