Xem video cặp rắn độc tử chiến giành bạn tình

Xem video cặp rắn độc tử chiến giành bạn tình
infonet ​Người đánh golf đã ghi lại cảnh hai con rắn tử chiến giành bạn tình ngay giữa một sân golf ở Nam Phi.

Chuyện bốn phương

Du lịch

Xem thêm trên infonet