Xem video "khủng long bạo chúa" nghịch dại trêu đùa cá sấu

Xem video "khủng long bạo chúa" nghịch dại trêu đùa cá sấu
infonet Một nhân viên trông coi sở thú Mỹ đã táo bạo hóa trang thành chú khủng long bạo chúa T-Rex để trêu đùa con cá sấu hung dữ. Rất may đã...

Chuyện bốn phương

Du lịch

Xem thêm trên infonet