Khẩn trương bàn giao quản lý vận hành Trạm cấp nước sạch thôn Cự Đà

T.Huyên

1Trong nội dung Công văn số 8977/VP-NNNT ban hành ngày 25/12, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về việc giao đơn vị tiếp nhận quản lý, vận hành và đầu tư nâng cấp mở rộng Trạm cấp nước sạch thôn Cự Đà, xã Cự Khê (Thanh Oai).

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao đơn vị tiếp nhận quản lý, vận hành và đầu tư nâng cấp mở rộng Trạm cấp nước sạch thôn Cự Đà, xã Cự Khê. Về việc trên, UBND thành phố chỉ đạo, để thực hiện việc giao đơn vị tiếp nhận quản lý, vận hành và đầu tư nâng cấp mở rộng Trạm cấp nước sạch thôn Cự Đà, xã Cự Khê theo đúng quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch tập trung và các quy định khác có liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ công trình.

Đồng thời lấy ý kiến bằng văn bản của UBND huyện Thanh Oai và các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư…, tổng hợp, dự thảo quyết định trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet