Khẩn trương rà soát hơn 300 văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực TT&TT

Bình Minh

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đề nghị Vụ Pháp chế khẩn trương phối hợp rà soát hơn 300 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực TT&TT để phù hợp với các luật mới như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư công...

Sáng 4/9, tại trụ sở Bộ TT&TT, Vụ Pháp chế, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Phổ biến các quy định mới của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư, đầu tư công và quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp”.

Hội nghị nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ công chức là những người trực tiếp tham gia nghiên cứu, xây dựng chính sách thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ có nhận thực và hiểu đầy đủ về quan điểm, nội dung mới của 4 luật vừa có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2015, gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Trong đó có những nội dung mang đậm tính cải cách hành chính như: Thay đổi phương thức quản lý con dấu, công khai mẫu dấu trên cơ sở dữ liệu quốc gia đăng ký doanh nghiệp, bỏ thủ tục  khắc dấu...

Tham gia thuyết trình gồm đại diện của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Vụ Pháp chế thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Lộc

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chia sẻ: “Những quan điểm và quy định mới trong các luật vừa nêu đã minh chứng cho chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong quá trình đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế; khẳng định sự quyết tâm của Chính phủ trong tiến trình cố gắng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế; thực hiện công khai, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng mọi nguồn lực phát triển đất nước mà đặc biệt trong việc sử dụng các nguồn lực của Nhà nước cho hoạt động  đầu tư, phát triển kinh tế xã hội.

Trong thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên truyền hình đã đề cấp rất nhiều đến quá trình triển khai thực thi các luật mới với những nội dung thiết thực như: sự thông thoáng trong thành lập doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính trong quản lý con dấu, trong cấp phép đầu tư có yếu tố nước ngoài, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp, quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quy trình quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư…

Tuy nhiên, nhiều cán bộ, công chức của Bộ TT&TT chưa có điều kiện để tìm hiểu và đánh giá được hết ý nghĩa quan trọng của các quy định này”.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng bày tỏ mong muốn thông qua Hội nghị tập huấn, các học viên sẽ tiếp nhận những quy định mới của luật và tạo tiền đề chuyển hóa thành thành nhiều đề xuất, sáng kiến của ngành TT&TT.

Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị Vụ Pháp chế tiếp tục và khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiến hành rà soát các quy định trong hơn 300 văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thuộc lĩnh vực TT&TT để có kiến nghị đề xuất, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với các quy định của các luật mới, đặc biệt chú trọng đến những nội dung về cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet