Khảo sát trực tuyến: Bảo vệ quyền tác nghiệp Báo chí tại Việt Nam

Vấn đề phóng viên, nhà báo bị cản trở, hành hung khi tác nghiệp đã diễn ra từ lâu, ở nhiều vùng, do nhiều loại đối tượng gây ra dẫn đến nhiều hậu quả đối với công việc của các nhà báo và phóng viên.
Bầu chọn
1. Bạn cho rằng cản trở nhà báo/phóng viên tác nghiệp là: (chọn một đáp án đúng nhất)
Bầu chọn
2. Theo bạn, đối tượng nào dưới đây bị thiệt thòi nhất khi báo chí bị cản trở tác nghiệp? (chọn một đáp án đúng nhất)
Bầu chọn
3. Mức độ quan tâm của bạn đến các vụ việc cản trở tác nghiệp báo chí ở Việt Nam (chọn một đáp án đúng nhất)
Bầu chọn
4. Bạn đánh giá thế nào về hiện trạng “lạm dụng nghề nghiệp” trong đội ngũ những người làm báo: (chọn một đáp án đúng nhất)
Bầu chọn
5. Bạn đánh giá thế nào về tình hình cản trở tác nghiệp báo chí từ năm 2010 đến nay:(chọn một đáp án đúng nhất)
Bầu chọn
6. Theo bạn, công tác xử lý các vi phạm về việc cản trở quyền tác nghiệp báo chí hiện nay như thế nào:(chọn một đáp án đúng nhất)
  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet