Vấn đề phóng viên, nhà báo bị cản trở, hành hung khi tác nghiệp đã diễn ra từ lâu, ở nhiều vùng, do nhiều loại đối tượng gây ra dẫn đến nhiều hậu quả đối với công việc của các nhà báo và phóng viên.

Thăm dò ý kiến

1. Bạn cho rằng cản trở nhà báo/phóng viên tác nghiệp là: (chọn một đáp án đúng nhất)

Xem kết quả

Thăm dò ý kiến

2. Theo bạn, đối tượng nào dưới đây bị thiệt thòi nhất khi báo chí bị cản trở tác nghiệp? (chọn một đáp án đúng nhất)

Xem kết quả

Thăm dò ý kiến

3. Mức độ quan tâm của bạn đến các vụ việc cản trở tác nghiệp báo chí ở Việt Nam (chọn một đáp án đúng nhất)

Xem kết quả

Thăm dò ý kiến

4. Bạn đánh giá thế nào về hiện trạng “lạm dụng nghề nghiệp” trong đội ngũ những người làm báo: (chọn một đáp án đúng nhất)

Xem kết quả

Thăm dò ý kiến

5. Bạn đánh giá thế nào về tình hình cản trở tác nghiệp báo chí từ năm 2010 đến nay:(chọn một đáp án đúng nhất)

Xem kết quả

Thăm dò ý kiến

6. Theo bạn, công tác xử lý các vi phạm về việc cản trở quyền tác nghiệp báo chí hiện nay như thế nào:(chọn một đáp án đúng nhất)

Xem kết quả