Khi ban hành Luật Khí tượng thủy văn, chất lượng dự báo có nâng lên?

Minh Thư

Trong phiên làm việc chiều 13/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo Luật Khí tượng thủy văn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đặt vấn đề: Những thông tin dự báo sai thì trách nhiệm thế nào, ai chịu trách nhiệm? Dự thảo luật có nói nhiều về trách nhiệm thực hiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như các bộ ngành liên quan mà chưa rõ ai chịu trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặt câu hỏi: Khi ban hành Luật Khí tượng thủy văn, chất lượng dự báo có nâng lên không?

“Thực tế dự báo sai đã có rồi: Bão nói mai nhưng tối đã vào, báo mạnh nhưng lại yếu… Chưa nói đến thiệt hại mà chỉ thông tin sai thôi sẽ ảnh hưởng đến người dân, dẫn đến lần sau vận động dân đi tránh bão rất khó, có khi phải cưỡng chế. Tôi sợ nhất dự báo sai vì rất nguy hiểm”, ông Sơn nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước thì cho rằng, lĩnh vực khí tượng thủy văn có tác động rất lớn nên cần nghiên cứu quy định chặt chẽ; đề nghị quy định khi thực hiện các dự án kinh tế lớn phải có đánh giá tác động môi trường, trong đó có dự báo vấn đề nước, khí hậu.

Liên quan đến vấn đề xã hội hóa lĩnh vực khí tượng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị cân nhắc cẩn trọng nội dung quy định này sao cho phù hợp với điều kiện của đất nước vì thông tin dự báo khí tượng thủy văn đưa ra phải chuẩn mực, đảm bảo chính xác. Thông tin sai dân chúng sẽ hoang mang và liên quan điều động lực lượng ứng phó, vấn đề an ninh. Ngoài ra cần quan tâm chính sách bảo đảm cho cán bộ làm công tác này.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh Nguyễn Kim Khoa đề nghị nghiên cứu kỹ để có chính sách đảm bảo tính khả thi trong thực tế, trong đó yếu tố con người mang tính quyết định. Dù có động viên giáo dục, tuyên truyền và đầu tư hạ tầng, máy móc hiện đại nhưng con người không được tiêu chuẩn hóa vẫn sẽ không đáp ứng được yêu cầu.

Cho rằng nội dung xã hội hóa chưa được quy định cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đề nghị phân tích rõ lĩnh vực khí tượng thủy văn từ trước tới nay chỉ do Nhà nước đầu tư là vì Nhà nước giữ để làm hay tư nhân không muốn tham gia. Nội dung xã hội hóa có những ngành kinh doanh có điều kiện nhưng chưa có trong danh mục của Luật Đầu tư thì luật này cần xử lý.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì đặt câu hỏi: “Luật này khi được ban hành thì chất lượng công tác dự báo, nghiên cứu, quan trắc có được nâng lên không?”

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc thừa nhận lĩnh vực này cần đầu tư rất lớn và thời gian qua Nhà nước đầu tư nhiều nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Trang thiết bị và hệ thống mạng lưới trạm quan trắc hiện nay đang rất thưa (hơn 500 trạm). Luật này khi ra đời sẽ tạo hành lang pháp lý rõ ràng, góp phần thu hút nguồn lực xã hội hóa để nâng cao chất lượng dự báo.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet