Kho bạc Nhà nước tăng cường công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới

N.Yến

Trong năm 2016, Đảng bộ cơ quan KBNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc phát huy sức mạnh của Đảng thông qua việc tăng cường công tác tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng.

Đây được coi là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng XII và Nghị quyết Đảng bộ cơ quan KBNN từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”; Kết luận 120 - KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Bên cạnh đó, Đảng bộ chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến đảng viên với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề; Cung cấp tư liệu cho chi bộ sinh hoạt; Tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống về ngành Kho bạc…

Trong công tác phát triển Đảng, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng được nâng lên, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng.

Tính đến ngày 30/5/2016, Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước có 14 chi bộ trực thuộc với 269 đảng viên. 

6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước đã cử 9 đảng viên dự bị và 22 quần chúng ưu tú tham dự các lớp bồi dưỡng lý luận do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức; kết nạp được 3 quần chúng ưu tú (làm thủ tục xét kết nạp cho 5 đồng chí), xét chính thức cho 3 đồng chí đảng viên dự bị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet