Kho bạc Nhà nước tích cực kiểm soát chi ngân sách Nhà nước

HY

Kho bạc Nhà nước cho biết, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước (NSNN), các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 25.962 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến ngày 30/11/2016, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 658.134 tỷ đồng, đạt 78,6% kế hoạch Nhà nước giao năm 2016. 

 

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 25.962 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 37 tỷ đồng.

Chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2016 giải ngân qua hệ thống KBNN ước thực hiện là 222.810,3 tỷ đồng, đạt 67,1% kế hoạch vốn năm 2016 nhà nước giao; trong đó: vốn XDCB giải ngân là 161.988,8 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu giải ngân là 4.522,7 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 19.651 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là 36.647,8 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 102 tỷ đồng, chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Trong tháng 11/2016, KBNN huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước đạt 2.411,7 tỷ đồng vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển. 

Tính đến hết ngày 22/11/2016, KBNN huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước đạt 272.618,2 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch năm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet