Khoanh “vùng cấm” khi mua, bán từ 2 bất động sản trở lên trong một lần

PV

Khách hàng thực hiện số lượng giao dịch bất động sản từ 2 giao dịch trở lên trong 1 ngày, ngoài ra khách hàng mua, bán từ 2 bất động sản trở lên trong một lần đều bị khoanh vùng có dấu hiệu rửa tiền.
Một trong những dấu hiệu rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là khách hàng thực hiện số lượng giao dịch bất động sản từ 2 giao dịch trở lên trong 1 ngày   Ảnh: Minh họa

Đây là một trong những quy định tại Thông tư 12 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, các trường hợp để nhận biết về khách hàng có dấu hiệu rửa tiền bao gồm: Khách hàng thiết lập mối quan hệ giao dịch lần đầu với tổ chức báo cáo; Khách hàng thực hiện các giao dịch bất động sản bằng tiền mặt có giá trị lớn từ 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) trở lên, hoặc các giao dịch bằng tiền mặt bằng ngoại tệ, bằng vàng có giá trị tương đương.

Đặc biệt, khách hàng thực hiện số lượng giao dịch bất động sản từ 2 giao dịch trở lên trong 1 ngày; khách hàng mua, bán từ 2 bất động sản trở lên trong một lần (kể cả khách hàng mua và bán bất động sản).

Ngoài ra, các trường hợp Tổ chức báo cáo xem xét hồ sơ về bất động sản, hồ sơ về dự án bất động sản, hồ sơ về khách hàng thấy có nghi ngờ về tính trung thực của hồ sơ.

Thông tư 12 hướng dẫn về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản được Bộ Xây dựng ban hành từ năm 2011, đến nay, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho rằng, việc phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản vẫn chưa thực sự hiệu quả do cơ chế, chính sách còn nhiều kẽ hở. Quan trọng nhất, yếu tố giao dịch tiền mặt của Việt Nam hiện nay là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet