Khối cơ quan Bộ TT&TT làm tốt hệ thống ISO

Bình Minh

Thông tin vừa được Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng công bố tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ISO khối cơ quan Bộ TT&TT diễn ra sáng nay, 28/10 tại Hà Nội.

Tại cuộc họp, báo cáo chung tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ TT&TT, đại diện Vụ Khoa học Công nghệ cho biết: Hệ thống QLCL Khối cơ quan Bộ đã nhận được Giấy chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 từ tháng 3/2013.

Thời gian qua, các đơn vị đã tổ chức rà soát, sửa đổi, cải tiến 35 quy trình nghiệp vụ, hủy bỏ 1 quy trình nghiệp vụ do không còn phù hợp với nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; thực hiện xây dựng mới, ban hành và đưa vào áp dụng 2 quy trình nghiệp vụ; hiện còn 2 quy trình xây dựng mới chưa được ban hành.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì cuộc họp.

Năm 2015, các nội dung chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, quy trình hệ thống, quy trình nghiệp vụ của Hệ thống Quản lý chất lượng khối cơ quan Bộ TT&TT đã được cập nhật lên chuyên mục Hệ thống Quản lý chất lượng ISO trên hệ thống eOffice của Bộ để các đơn vị dễ dàng truy cập, tham khảo và trao đổi, góp ý.

Nhìn chung, hệ thống quản lý chất lượng khối cơ quan Bộ TT&TT đã được duy trì ổn định. Điểm tồn tại đáng chú ý là phần lớn các cán bộ trong khối cơ quan Bộ chưa thiết lập được việc quản lý hồ sơ bằng cách lập danh mục ngay từ khi bắt đầu công việc. Các đơn vị cần chủ động hơn nữa trong việc cải tiến quy trình, nghiệp vụ khi phát hiện sự không phù hợp trong thực tế công việc.

Cũng tại cuộc họp, các đơn vị trong khối cơ quan Bộ TT&TT đều khẳng định đã đảm bảo đúng tiến độ các công việc triển khai ISO, đồng thời kiến nghị mở lớp ISO để tập huấn cán bộ làm ISO (hiện tại, các cán bộ triển khai ISO đều là cán bộ kiêm nhiệm).

Đại diện Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ phó Trần Quang Cường kiến nghị để đơn vị này làm đầu mối công bố Bộ Tiêu chuẩn chất lượng của hệ thống ISO; việc đánh giá thực hiện Hệ thống ISO sẽ do Ban Chỉ đạo ISO của Bộ TT&TT đảm trách chứ không thuê tư vấn bên ngoài.

Ghi nhận những nỗ lực triển khai ISO của các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ TT&TT, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chia sẻ tin vui: "Khối cơ quan Bộ đã thực hiện nghiêm túc Hệ thống ISO, đáp ứng tiêu chuẩn, hướng dẫn quy trình của Tổ chức ISO và Bộ Khoa học Công nghệ. Việc thực hiện ISO của khối cơ quan Bộ TT&TT đã được Viện Năng suất Việt Nam đánh giá đạt kết quả tốt".

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã đề nghị các đơn vị cần xác định ISO là công cụ hỗ trợ công việc đạt kết quả tốt hơn. Dự kiến đầu tháng 1/2016, Ban Chỉ đạo ISO của Bộ TT&TT sẽ triển khai đánh giá việc thực hiện ISO năm 2015 của khối các cơ quan Bộ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet